Request edit access
แบบฟอร์มบริการช่องทางการสื่อสาร หน่วยงานสื่อสารองค์กร งานประชาสัมพันธ์
ชื่อ-นามสกุล *
Your answer
หมายเลขติดต่อ *
Your answer
หน่วยงาน *
Your answer
ลงข่าวรับสมัครประชาสัมพันธ์ *
Your answer
ช่วงระยะเวลาในการประชาสัมพันธ์ *
Your answer
มีความประสงค์ขอใช้บริการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางตามต่อไปนี้ *
Required
เอกสารแนบเพื่อการประชาสัมพันธ์(กรุณาส่งยัง Email : md19.pr@gmail.com)
กำหนดรูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์
Digital Signage
- ขนาด A3 (กว้าง 29.7 ซม. x ยาว 42 ซม.) แนวตั้ง หรือ
- ขนาด A3 (กว้าง 42 ซม. x ยาว 29.7 ซม.) แนวนอน

Poster
-ขนาด A4/A3 ทำการผลิตมาเรียบร้อยแล้ว

Website Md.kku.ac.th
-ภาพขนาด 980x370 pixel เพื่อนำขึ้น เว็บไซต์
- ไฟล์ แผนการจัดกิจกรรม หรือลิงค์เว็บไซต์ต้นทางของกิจกรรม

Website kku.ac.th
-ภาพขนาด 680x285 pixel เพื่อนำขึ้น เว็บไซต์
- ไฟล์ แผนการจัดกิจกรรม หรือลิงค์เว็บไซต์ต้นทางของกิจกรรม


หมายเหตุ : โปรดแนบโครงการ ไฟล์ข้อมูลที่ออกแบบ JPEG ( และที่สามารถแก้ไขได้ .PSD , AI *ถ้ามี )
ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ ก่อนวันจัดกิจกรรม / โครงการ
ส่งที่ ฝ่ายสื่อสารองค์กร งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์
อีเมล์ md19.pr@gmail.com โทร. 63388

Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms