Zelena infrastruktura – novi izzivi za načrtovanje mestne krajine / Green Infrastructure – New Challenges for Urban Landscape Planning


Torek, 17. maj 2016, ob 8:30 v Stanovski dvorani na Ljubljanskem gradu /
Tuesday 17 May 2016 at 8:30 in the Estate Hall at the Ljubljana Castle

PRIJAVE NA KONFERENCO SO ZAKLJUČENE.

Request edit access