The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

Untitled form
Send
Untitled form
Section 1 of 1
Question
Question Type
Loading image…
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
Question
Question Type
Loading image…
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
Question
Question Type
Loading image…
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
Question
Question Type
Loading image…
x
Kỹ thuật chế biến món ăn
Lập trình máy tính
Thiết kế đồ họa
Quản trị mạng máy tính
Kế toán doanh nghiệp
Công tác xã hội
Quản trị khách sạn
Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ
Tin học ứng dụng
Chăm sóc da
Nails/ Vẽ móng nghệ thuật
Nối mi
Trang điểm thẩm mỹ
Pha chế
Làm bánh (Âu- Á)
Cắt tỉa
Cắm hoa nghệ thuật
Rows
1.
Kỹ thuật chế biến món ăn
2.
Lập trình máy tính
3.
Thiết kế đồ họa
4.
Quản trị mạng máy tính
5.
Kế toán doanh nghiệp
6.
Công tác xã hội
7.
Quản trị khách sạn
8.
Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ
9.
Tin học ứng dụng
10.
Chăm sóc da
11.
Nails/ Vẽ móng nghệ thuật
12.
Nối mi
13.
Trang điểm thẩm mỹ
14.
Pha chế
15.
Làm bánh (Âu- Á)
16.
Cắt tỉa
17.
Cắm hoa nghệ thuật
18.
Add row
Columns
x
Add column
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
Question
Question Type
Loading image…
Cao đẳng
Trung cấp
Sơ cấp
Thường xuyên
Add option
or
add "Other"
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
Question
Question Type
Loading image…
Không
Add option
or
add "Other"
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
Message for respondents
This form is no longer accepting responses
Insights
Total points distribution
Loading...
Loading responses…
Họ và tên
No responses yet for this question.
Số điện thoại liên hệ
No responses yet for this question.
Địa chỉ liên hệ
No responses yet for this question.
Ngành học đăng ký
No responses yet for this question.
Trình độ đăng ký học
No responses yet for this question.
Đăng ký ở ký túc xá
No responses yet for this question.
of
6
.