Request edit access
Quick Scan
Quick Scan Credit Risk Management Maturity
Privacy
Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt, maar dienen alleen voor de terugkoppeling van de quick scan.
IRM Credit Solutions
Voorletters *
Your answer
Tussenvoegsel
Your answer
Achternaam *
Your answer
Telefoonnummer *
Your answer
Organisatie/Bedrijf *
Your answer
Vestigingsplaats *
Your answer
Uw functie
Your answer
E-mailadres *
Your answer
1. Kenismaking Type organisatie - identificatie
1.1 Wat is de juridische entiteit van uw onderneming?
1.2 Hoe groot is uw omzet over het laatste boekjaar?
Your answer
1.3 In welke branche is uw bedrijf werkzaam?
1.4 Hoeveel Debiteuren/klanten heeft uw onderneming gemiddeld in het laatste boekjaar?
1.5 Welk betalingstermijn termijn hanteert u voor uw afnemers/klanten?
1.6 Doet uw bedrijf internationaal zaken?
1.7 Beoordeelt u vooraf uw klanten op kredietwaardigheid?
1.8 Wat is uw netto bedrijfsresultaat van het afgelopen jaar?
1.9 Is er een functionaris verantwoordelijk voor het credit management?
1.9.1 Onder welke functionele verantwoordelijkheid valt deze functie binnen de onderneming?
1.10 Ondersteunt creditmanagement uw verkoopafdeling?
1.11 Bespreekt u binnen het management team krediet risisco's van uw klanten?
1.12 Heeft u een kredietbeleid (klantacceptatie en review beleid)?
1.13 Aantal medewerkers van de organisatie?
(Medewerkers in vaste dienst of met contract > 1 jaar)
1.14 Aantal medewerkers werkzaam in credit risk management
1.15 Wat voor soort klanten heeft uw onderneming?
1.16 Gebruikt u een incasso softwarepakket?
1.17 Hoe hoog was uw debiteuren saldo van het laatste boekjaar? (In hele euro's)
Your answer
1.18 Hoe hoog was uw achterstallige debiteuren saldo van het laatste boekjaar (openstaand bedrag na vervaldatum)?
Your answer
1.19 Welke rentevergoeding betaalt u voor werkkapitaalkrediet? (Zie keuzelijst)
2. Risico en credit management
2.1 Zijn de credit risk risico's op debiteuren inzichtelijk (credit score/credit rating)?
2.2 Zijn er doelstellingen gedefinieerd voor het debiteurenbeheer (KPI's achterstalligheid, DSO)?
2.3 Is er geschreven kredietbeleid (Credit Policy)?
2.4 Worden de debiteurenbeheerders getraind op het kredietbeleid?
2.5 Is Sales betrokken bij het debiteurenbeheer/betalingstraject?
2.6 Zijn de verkopers zich bewust van de risico's van het verkopen op krediet?
2.6.1 Worden zij hierop getraind?
2.7 Maken de verkopers gebruik van krediet informatie rapporten?
2.8 Kent u de top 10 van uw grootste klanten?
2.8.1 Bent u ook op de hoogte van de bijbehorende risico score?
2.9 Kent u de verschillende risico's in de sectoren waarin uw onderneming actief is?
2.10 Is de debiteurenheerder in staat een geplande order te stoppen voor levering?
2.11 Hoeveel wordt er jaarlijks voorzien in % van de omzet?
M.a.w.: welk percentage van de omzet gebruikt u voor afschrijving (dubieuze) debiteuren?
3. Acceptatie en financiële beoordeling klant
3.1 Nieuwe klanten
3.1.1 Controleert u de juridische bedrijfs-en KvK-gegevens?
3.1.1.1 Welke bronnen gebruikt u hiervoor?
3.1.2 Stelt u een kredietlimiet vast?
3.1.3 Is de acceptatie gebaseerd op een financiële beoordeling?
3.1.4 Worden de leveringen achteraf betaald (krediet levering)?
3.1.5 Welk percentage van de klanten wordt op krediet geleverd?
3.1.6 Welke zekerheden gebruikt u?
3.1.7 Heeft u een kredietverzekering?
3.1.8 Welk percentage van de jaarlijkse verkopen van de klanten is verzekerd?
3.1.9 Werkt u met algemene verkoop voorwaarden?
3.2 Bestaande klanten
3.2.1 Controleert u de juridische bedrijfs-en KvK-gegevens?
3.2.1.1 Welke bronnen gebruikt u hiervoor?
3.2.2 Beoordeelt u regelmatig de financiële situatie van de klant?
3.2.3 Beoordeelt u regelmatig de hoogte van de krediet limiet van de klant?
4. Monitoring/bewaken
4.1 Laat u zich informeren over (financiële/juridische) wijzigingen van uw klanten?
4.2 Ontvangt u tijdig informatie over verandering van de kredietwaardigheid?
4.3 Ontvangt u tijdig informatie over faillissementen?
4.4 Laat u uw klantenbestand bewaken door een extern kredietbureau?
4.5 Ontvangt u ook positieve of negatieve (financiële) informatie over klanten vanuit de sales organisatie ?
5. Prospecting-verkoop
5.1 Worden prospects op kredietwaardigheid gecontroleerd?
5.2 Wordt verkoopcommissie uitsluitend uitgekeerd indien de factuur tijdig betaald is?
5.3 Worden credit management elementen meegenomen in de bonus van de verkopers?
6. Facturatie en maanproces
6.1 Hoe snel na levering factureert u uw klanten?
6.2 Worden de facturen digitaal verstuurd?
6.3 Worden disputen vastgelegd?
6.4 Heeft u regelmatig disputen?
6.5 Worden disputen binnen 14 dagen opgelost?
6.6 Bewaakt u de facturen op ouderdom (achterstalligheid)?
6.7 Verstuurt u aanmanings brieven?
6.8 Worden uw debiteuren telefonisch benaderd in geval van betalingsachterstand?
6.9 Worden uw debiteuren telefonisch benaderd voordat de factuur vervallen is?
6.10 Werken de debiteurenafdeling en de verkoopafdeling/klantenservice samen, in geval van late betaling/betwiste vordering?
6.11 Worden alle vorderingen overgedragen aan een extern incasso bureau, zonder dat de debiteur heeft betaald?
6.12 Hoeveel incassozaken voor externe incasso heeft u per maand?
Eventuele suggesties of opmerkingen over deze Quick Scan
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service