Request edit access
Register : สมัครประกวดคอสเพลย์ (ประเภทบุคคล)
ประกวดชุดคอสเพลย์ (บุคคลเดี่ยว) ในวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562
ณ ศูนย์การค้าเมญ่า ไลฟ์สไตล์ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ เชียงใหม่
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 15 พฤษภาคม 2562


รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 7,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 5,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 3,000 บาท
รางวัลชมเชย 1 เงินรางวัล 1,500 บาท
รางวัลชมเชย 2 เงินรางวัล 1,500 บาท

รวมเงินรางวัลการประกวดประเภทบุคคล จำนวนทั้งสิ้น 18,000 บาท


กติกาการรับสมัคร ประเภทบุคคล (ชุดคอสเพลย์)

1) สามารถเข้าร่วมประกวดประเภทบุคคลได้ไม่จำกัดเพศและวัยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 พฤษภาคม 2562
2) ผู้ที่เข้าร่วมประกวดบุคคล ( Cosplay Contest )สามารถลงประกวดประเภททีม ( Cosplay Performance Team Contest) ได้ แต่ต้องไม่ใช่ชุดประกวด ชุดเดียวกัน
3) ชุดที่เข้าร่วมประกวดต้องไม่ส่อไปในทางอนาจารและไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดี
4) ชุดคอสเพลย์จะต้องอ้างอิงตามแบบต้นฉบับมากที่สุด และต้องไม่เป็นชุดที่มาจากแฟนอาร์ต
5) ชุดที่ลงประกวดจะต้องไม่เป็นชุดที่ได้รับรางวัลจากงานใดๆมาก่อน หรือ หากเคยผ่านงานประกวดแต่ไม่เคยได้รับรางวัลใดๆ (ยกเว้นกรณีที่มีการดัดแปลงเพิ่มเติม สามารถสมัครลงประกวดได้)
6) ขอสงวนสิทธ์ไม่อนุญาติให้ ผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวดประเภทเดี่ยวที่ชนะเลิศแชมป์ 2 สมัยติดกันในกิจกรรม MAYA COSPLAY CONTEST ลำดับที่ 1 ลงประกวดประเภทบุคคลในปี 2019 แต่จะสามารถลงได้ใหม่ในปีถัดไป

หมายความว่า ผู้ชนะเลิศลำดับที่ 1 ปี 2016-2017 ไม่สามารถลงปี 2018 ได้ แต่จะลงในปี 2019 ได้ และผู้ชนะเลิศลำดับที่ 1 ปี 2017-2018 ไม่สามารถลงปี 2019 ได้ แต่จะลงได้ในปี 2020 ค่ะ

7) ผู้เข้าประกวดจะต้องแสดงออกถึงคาแร็กเตอร์ที่ใช้คอสเพลย์ตามความคิดสร้างสรรค์ของท่าน โดยใช้เวลารวมทั้งหมดไม่เกิน 3 นาที
8) กรุณาเตรียมไฟล์เสียงที่ท่านจะใช้ในการแสดงบนเวที (ถ้ามี)
9) การตัดสินผลคะแนนของคณะกรรมการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด


*** สมัครหน้างาน ***(รับจำนวนจำกัด)
1.กรุณาเตรียมรูปต้นฉบับที่ใช้ในการประกวด (รูปภาพที่ใช้จำนวน 3 ใบ เพื่อให้กรรมการตัดสินการประกวดพิจารณาความเหมือนของต้นฉบับ)
2.กรอกข้อมูลต่างๆ ที่จุดลงทะเบียน ภายในเวลาที่กำหนด
3.ปิดรับการลงทะเบียนสมัคร เวลา 12:45 น. เท่านั้น

(*) หมายเหตุ :
.ผู้เข้าร่วมประกวดจะต้องมารายงานตัว ณ จุดลงทะเบียนเพื่อจับฉลากขึ้นเวทีภายในเวลา 13.00 น. หากไม่มาตามกำหนดจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเข้าร่วมประกวดในครั้งนี้

เกณฑ์การพิจารณา 100 คะแนน แบ่งดังนี้

• ชุดและอุปกรณ์ต่างๆในการคอสเพลย์ (25 คะแนน)
• การแสดงออกบนเวที (25 คะแนน)
• ความเหมือนของต้นฉบับ (25 คะแนน)
• ความคิดสร้างสรรค์ (25 คะแนน)


จากผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดจะถูกทำการคัดเลือกให้เหลือเพื่อ 5 คนสุดท้ายเท่านั้น และจะถูกทำการคัดเลือกให้เหลือเพื่อ 1 คน เพื่อเป็นแชมป์เปียนส์รวมไปถึงรางวัลที่ 2 รางวัลที่ 3 และรางวัลชมเชย ตามลำดับผลของคะแนนรวมจากคณะกรรมการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
Facebook : Maya Cosplay Contest 2019
E-Mail : mayacosplaycontest@gmail.com

1.ชื่อ-นามสกุลจริง ? (Name - Surname) *
2.ชื่อเล่นและเนมคอส? (์Nickname / Cosplay Name)
3.เฟสบุ๊ค หรือ อีเมล์ ?(Facebook / E-mail) *
กรุณาแจ้งอีเมล์ สำหรับให้ทีมงานติดต่อกลับ ในการยืนยันใบสมัครของท่าน
4.เบอร์โทรติดต่อ ?(Telephone) *
5. ตัวละคร (การ์ตูน / เกมส์ / อะนิเมะ) ที่ท่านจะใช้ประกวด ? (Character Name of Cosplay Contest ) *
**ไม่อนุญาตให้ใช้ชุดประกวดที่เคยได้รับรางวัล 1-3 หรือชมเชย จากงานใดมาก่อน ยกเว้นมีการดัดแปลงเพิ่มเติม ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับการพิจารณาของทีมงาน**
6. กรุณาแนบรูปภาพต้นฉบับที่ใช้ในการประกวดมาด้วย และไฟล์เสียงการแสดงไม่เกิน 3 นาที (ถ้ามี) Please attach cosplay character file & sound of the cosplay contest *
ใช้สำหรับการตัดสินในส่วนของความเหมือนต้นฉบับคาแร็กเตอร์ที่ท่านใช้ประกวด 25 คะแนน และสามารถแนบไฟล์เสียงมาให้ในฟอร์มนี้ได้เลย
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service