Σεμινάριο Μουσείου Γουναρόπουλου

Το σεμινάριο θα έχει διάρκεια 2 ωρών και θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 12 Μαρτίου και ώρες 17.00-19.00 στο χώρο του μουσείου, στην οδό Γ. Γουναροπούλου 6 Άνω Ιλίσια. (Αναλυτικές οδηγίες πρόσβασης στην ιστοσελίδα των πολιτιστικών).
Το σεμινάριο έχει περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων (25 άτομα). Απευθύνεται στις ειδικότητες ΠΕ02 ΚΑΙ ΠΕ08 καθώς η διαθεματική ξενάγηση, η οποία σχεδιάστηκε για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου παρουσιάζει το έργο του Γουναρόπουλου σε συσχετισμό με το καλλιτεχνικό και ιστορικό πλαίσιο της εποχής του και την περίφημη γενιά του '30.
. Η υποβολή αιτήσεων θα ξεκινήσει στις 16.00 της Τρίτης 4ης Μαρτίου και θα συνεχιστεί έως τις 16.00 της 9ης Μαρτίου 2014.