Request edit access
Prihláška na konferenciu v NR SR
Konferencia v NR SR - CHUDOBA A RODINA
15. októbra 9:00- 12:30 hod.
Kinosála NR SR, Námestie Alexandra Dubčeka 1, 812 80 Bratislava 1

PROGRAM:
08.30 - registrácia
09.00 - otvorenie konferencie (Alena Bašistová, Anna Záborská, Mons. Peter Rusnák a Ľudmila Majláthová),
09.45 - PhDr. Ľudmila Ivančíková PhD. - Gener. riad. sekcie soc. štatistiky a demografie, ŠÚ SR
Marek Krošlák - kňaz Bratislavskej arcidiecézy
prof. MUDr. Eva Grey, PhD. - VŠ ZaSP sv. Alžbety, Bratislava
MUDr. Anna Záborská - predsedníčka medziskupiny EP pre politiku priaznivú rodine
a solidaritu medzi generáciami
+ diskusia
10.45 - prestávka
11.15 - doc. Mária Šmidová, PhD. - prodekanka Teolog. fa TU, vedúca Katedry náuky o rodine
prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD. - Spoločnosť priateľov detí z detských domovov, BA
Mgr. Katarína Baginová - riaditeľka Family Garden
Juraj Miština - tajomník teologickej fakulty a rodič žijúci v Rakúsku
+ diskusia
12.30 - záver


Nezostaň v pomoci sám - spájajme sa pre pomoc núdznym
Meno *
Your answer
Priezvisko *
Your answer
Názov organizácie/spoločnosti *
Your answer
Číslo občianskeho preukazu *
Číslo občianskeho preukazu je potrebné kvôli zabezpečeniu vstupu do Parlamentu
Your answer
Email *
Your answer
Telefón
Your answer
Priestor pre Vaše otázky
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Fórum kresťanských inštitúcií. Report Abuse