Badanie zainteresowania elektronicznym załatwieniem spraw w urzędzie/szkołach

Ankieta jest przeprowadzana na zlecenie Gminy Police w ramach przygotowania Projektu:
„Integracja i rozbudowa systemów informatycznych do świadczenia e-usług, w celu zrównoważonego rozwoju e-społeczeństwa Miasta Police".
Ankieta ma celu zbadanie i określenie głównych potrzeb mieszkańców i przedsiębiorców w zakresie budowy elektronicznych usług publicznych (świadczonych poprzez internet) w ramach planowych do realizacji projektów informatyzacji Miasta Police.

    Captionless Image
Request edit access