Request edit access
Eesti kogukondade kaardistamine
Järgnev küsitlus on Eesti Ökokogukondade Ühenduse (EÖÜ) poolt algatatud kogukondade, kogukondlike algatuste ning kestlikku ja kogukondlikku eluviisi hindavate organisatsioonide kaardistus. Küsitluse tulemusi kasutame kogukondlike algatuste paremaks tundma õppimiseks, et tulevikus veelgi paremini toetada kogukondliku eluviisi arengut Eestis.

Väikese osa andmetest (teiega kooskõlastatult) kasutame ka EÖÜ uuel valmival kodulehel (www.kogukonnad.ee), et anda avalikkusele senisest paremat ja ülevaatlikumat infot erinevat laadi kogukondadest ja kogukondlikest algatustest Eestis. Täname teid ette ausate ja põhjalike vastuste eest!

Kaardistame KÜSKi poolt toetatud arenguhüppe projekti raames. Info avalikustatakse kodulehel hiljemalt aprillis 2015.
Mis tüüpi kogukonnaga või kogukonna algatusega on tegemist? *
Mis on teie kogukonna või algatuse nimi? *
Kirjutage 3-4 kõige olulisemat märksõna, mis iseloomustavad kogukonna/algatuse eesmärke *
Kas tegemist on: *
Mis aastal kogukond alustas tegevust?
Mis aastal liikmed alustasid koos elamist? *
Juhul kui liikmed ei ela koos, siis märkige see vastuseks.
Kas teie kogukond/algatus on avatud külalistele?
Clear selection
Kas kogukond võtab vastu uusi liikmeid?
Clear selection
Kus kogukond asub või hakkab asuma?
Kirjutage siia kogukonna asukoht või märkige tekstis kui te ei soovi oma asukohta avaldada või avalikustada.
Kui palju on kogukonnas liikmeid?
Kirjutage kui palju on teil täiskasvanud liikmeid, lapsi ja ka mitte koha peal elavaid liikmeid.
Kas kogukonnal on kindel liider või eestvedaja?
Clear selection
Kas kogukonna juhtimiseks on olemas tuumikgrupp?
Clear selection
Kuidas langetatakse kogukonnas otsuseid?
Kas kogukonnas on kokkulepped suhtlemise hõlbustamiseks ja konfliktide lahendamiseks?
Kas kogukonna aluseks on ühine maailmavaade?
Juhul kui kogukonna aluseks on ühine maailmavaade, siis kirjeldage põgusalt, milles see seisneb.
Kas kogukonna liikmetelt eeldatakse regulaarset vaimset praktikat?
Kui jah, siis täpsusta seda "muu" alajaotuses.
Clear selection
Kas kogukonnal on ühiseid rituaale ja tseremooniaid?
Milliseid, palun täpsusta.
Milline majanduslik korraldus on kogukonnas? Kas kogukonnas on: *
Kas liikmetelt eeldatakse kindlat tööpanust kogukonna heaks?
Kui vastus on jah, siis palun täpsustage "muu" alajaotuses.
Clear selection
Kas kogukonnaga liitumiseks kehtib liitumistasu?
Kirjeldage "muu" jaotuses kui suur on tasu, juhul kui see kehtib.
Clear selection
Kas kogukonnal on regulaarne liikmemaks/tasu?
Clear selection
Maa ja hooned. Kas kogukond asub: *
Kui suurel alal asub kogukond?
Kes omab kogukonna maad?
Kui palju hooneid ja eluhooneid on kogukonnal?
Kirjeldage milliseid hooned on kogukonna kasutuses ja/või valduses.
Kui suur osakaal toidust on kogukonna enda kasvatatud?
Clear selection
Kui sageli söövad kõik või enamik kogukonna liikmed koos?
Clear selection
Mis järgnevatest valikutest iseloomustab kõige paremini kogukonna poliitikat toitumise osas.
Clear selection
Mis järgnevatest variantidest iseloomustab teie kogukonna toitumistavasid kõige paremini?
Clear selection
Hinda kui suur osa teie kogukonnas tarbitavast toidust pärineb mahepõllumajandusest? *
tavapõllundusest pärit toit
mahepõllundusest pärit toit
Kuidas tarvitatakse kogukonnas alkoholi?
Clear selection
Kuhu paigutaksid oma kogukonna elustiili järgneval skaalal? *
Looduslähedase all peame silmas loodussäästlikku ja sõltumatut eluviis, sh taastumatute loodusvaradest nt naftast loobumist ja elektri mitte-kasutamist. Peavoolu tarbmiskultuuri all peame silmas läänelikku heaoluühiskonna elustiili, kus tarbides ei pöörata tähelepanu loodusressursside tarvitamisele.
looduslähedane
peavoolu tarbimiskultuur
Kuidas on kogukonnas korraldatud lastehoid ja kooliharidus?
Oma kogukonna tutvustus
Link kogukonnale, kontaktinfo, Lühikirjeldus 1-2 lõiku, kui soovite EÖÜ andmebaasis ja veebikaardil oma tutvustust avaldada
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy