Eesti kogukondade kaardistamine

Järgnev küsitlus on Eesti Ökokogukondade Ühenduse (EÖÜ) poolt algatatud kogukondade, kogukondlike algatuste ning kestlikku ja kogukondlikku eluviisi hindavate organisatsioonide kaardistus. Küsitluse tulemusi kasutame kogukondlike algatuste paremaks tundma õppimiseks, et tulevikus veelgi paremini toetada kogukondliku eluviisi arengut Eestis.

Väikese osa andmetest (teiega kooskõlastatult) kasutame ka EÖÜ uuel valmival kodulehel (www.kogukonnad.ee), et anda avalikkusele senisest paremat ja ülevaatlikumat infot erinevat laadi kogukondadest ja kogukondlikest algatustest Eestis. Täname teid ette ausate ja põhjalike vastuste eest!

Kaardistame KÜSKi poolt toetatud arenguhüppe projekti raames. Info avalikustatakse kodulehel hiljemalt aprillis 2015.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
Request edit access