ลงทะเบียนเลือกกิจกรรม "Easy life" ค่ายพสวท.#32 ช่วงบ่ายวันที่ 12 ก.ค. 2561
#ปิดรับการเลือกลงกิจกรรมแล้ว#
สำหรับคนที่ไม่ได้เลือก ก็จะให้อยู่พักผ่อนตามอัธยาศัยที่โรงแรมครับ

ดูผลการเลือกได้ที่นี่
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fXIXDV6BOoIdu61NNdkEmNWhoYe98Oo8JBkv9wks8oY/edit?usp=sharing


__________________________________________________________

##เปิดให้เลือก 1 กรกฎาคม 2561 เวลา 9:00 น. ถึง 3 กรกฎาคม 2561 เวลา 12:00 น. กิจกรรมบางอย่างอาจจะรับได้จำนวนจำกัด เพราะฉะนั้นจะใช้ระบบ first come, first serve ในการจัดให้เข้าร่วมแต่ละกิจกรรมต่อไป

###กิจกรรม "Easylife" ช่วงบ่ายวันที่ 12 ก.ค. 2561 นี้มีให้เลือก 4 รูปแบบ (แต่ละคนเลือกได้ 1 รูปแบบ) คือ
1. เดินป่า@เขาใหญ่ (จำกัดจำนวน 100 คนแรกที่ลง)

2. Shopping-Chilling @Palio and Premium Outlet Khao-Yai

3. จิตอาสา บริจาคหนังสือ @โรงเรียนในอำเภอปากช่อง

4. พักผ่อนตามอัธยาศัย @โรงแรม

ถ้าไม่เลือก จะถือว่าเลือกแบบที่ 4 โดยอัตโนมัติ
This form was created inside of Suranaree University of Technology. Report Abuse