Basenjin kevätkohtausilmoitus 2016

Lomakkeeseen Basenjien epilepsiakysely ei enää voi lähettää vastauksia.

Jos ilmoitus on mielestäsi virheellinen, ota yhteyttä lomakkeen omistajaan.