Request edit access
Chestionar nivel preşcolar - pentru părinţi
Comisia pentru Evaluarea și Asigurare a Calității din cadrul Colegiului Național Pedagogic "Spiru Haret", Buzău este preocupată de satisfacția beneficiarilor față de serviciile educaționale. În acest demers, evaluarea calității acestor servicii ocupă un loc deosebit de important. În scopul de a realiza o apreciere cât mai obiectivă și de a contribui la îmbunatățirea serviciilor educaționale din grădinița copilului dumneavoastră, vă rugăm să aveți amabilitatea de a răspunde următoarelor întrebări.
Vă mulțumim pentru participare și vă asigurăm de confidențialitatea răspunsurilor!
1. Copilului meu este înscris la grădiniţă, la grupa: *
Alegeţi o singură variantă de răspuns
2. Copilului meu este:
Alegeţi o singură variantă de răspuns
3. Copilul meu frecventează grădiniţa: *
Alegeţi o singură variantă de răspuns
4. Copilului meu îi place mai mult: *
Alegeţi o singură variantă de răspuns
5. Cât de mulţumit(ă) sunteţi de modul în care relaţionează copilul dumneavoastră cu ceilalţi colegi de la grădiniţă? *
Alegeţi o singură variantă de răspuns
6. În urma frecventării grădiniţei, copilul meu se îmbolnăveşte:
Alegeţi o singură variantă de răspuns
7. Grădiniţa dispune de un cabinet medical şi de cadre medicale: *
Alegeţi o singură variantă de răspuns
8. Cât de mulţumit(ă) sunteţi de comportamentul şi atitudinea cadrelor medicale faţă de copiii şi părinţii din grădiniţă? *
Alegeţi o singură variantă de răspuns
9. Aţi remarcat un interes crescut al cadrelor didactice în ceea ce priveşte dezvoltarea sănătoasă a copiilor: *
Alegeţi o singură variantă de răspuns
10. Aţi fost consiliat de profesori în legătură cu modul în care se comportă copilul dumneavoastră atât la grădiniţă, cât şi în familie? *
Alegeţi o singură variantă de răspuns
11. Cât de mulţumit(ă) sunteţi de cantitatea şi calitatea mâncării oferite copiilor la grădiniţă?
Alegeţi o singură variantă de răspuns
12. Cât de mulţumit(ă) sunteţi de valoarea alocaţiei pentru hrană pe care o plătiţi lunar la grădiniţă?
Alegeţi o singură variantă de răspuns
13. A participat copilul dumneavoastră la grădiniţă la un exerciţiu de evacuare în caz de incendiu sau cutremur? *
Alegeţi o singură variantă de răspuns
14. Copilul dumneavoastră se simte în siguranţă la grădiniţă: *
Alegeţi o singură variantă de răspuns
15. Cât de mulţumit(ă) sunteţi de igiena şi curăţenia din grădiniţă? *
Alegeţi o singură variantă de răspuns
16. Cât de mulţumit(ă) sunteţi de modul în care sunt supravegheaţi copiii la grădiniţă? *
Alegeţi o singură variantă de răspuns
17. Cât de mulţumit(ă) sunteţi de numărul de copii înscrişi la grupă? *
Alegeţi o singură variantă de răspuns
18. Cât de mulţumit(ă) sunteţi de mărimea sălii de grupă? *
Alegeţi o singură variantă de răspuns
19. Cât de mulţumit(ă) sunteţi de dotările existente la grupă? *
Alegeţi o singură variantă de răspuns
20. Cât de mulţumit(ă) sunteţi de modul în care este amenajat spaţiul în sala de grupă? *
Alegeţi o singură variantă de răspuns
21. V-aţi implicat în amenajarea sălii de clasă sau în achiziţionarea de materiale şi echipamente la grupă? *
Alegeţi o singură variantă de răspuns
22. La care dintre următoarele lucruri, preşcolarii au acces în mod direct: *
Alegeţi toate situaţiile care se potrivesc
Required
23. Aţi remarcat existenţa unei probleme în ceea ce priveşte asigurarea utilităţilor necesare pentru buna funcţionare a grădiniţei? *
Alegeţi toate situaţiile care se potrivesc
Required
24. Cunoaşteţi misiunea, viziunea, valorile şi ţintele strategice ale unităţii de învăţământ? *
Alegeţi o singură variantă de răspuns
25. Ştiţi unde sunt afişate misiunea, viziunea, valorile şi ţintele strategice: *
Alegeţi o singură variantă de răspuns
26. Cunoaşteţi oferta educaţională a grădiniţei: numărul de grupe, numărul de locuri, programul zilnic, proiecte şi parteneriate, rezultate obţinute: *
Alegeţi o singură variantă de răspuns
27. Cunoaşteţi adresa web a grădiniţei: *
Alegeţi o singură variantă de răspuns
28. Care sunt modalităţile principale de comunicare cu educatorii? *
Alegeţi toate situaţiile care se potrivesc
Required
29. Aţi fost informat(ă) cu privire la modul de desfăşurare a activităţilor zilnice la grădiniţă: *
Alegeţi o singură variantă de răspuns
30. Cunoașteți numele profesorului/profesorilor de la grupa pe care o frecventează copilul dumneavoastră: *
Alegeţi o singură variantă de răspuns
31. Cât de ataşat este copilul dumneavoastră faţă de educatori? *
Alegeţi o singură variantă de răspuns
32. Aţi primit informări scrise de la educatori referitoare la evoluţia şi progresul copilului dumneavoastră în învăţare şi în dezvoltare? *
Alegeţi o singură variantă de răspuns
33. Cât de mulţumit(ă) sunteţi de evoluţia şi progresul realizat de copilul dumneavoastră în urma frecventării grădiniţei? *
Alegeţi o singură variantă de răspuns
34. Cât de mulţumit(ă) sunteţi de comportamentul şi atitudinea educatorilor faţă de copilul dumneavoastră? *
Alegeţi o singură variantă de răspuns
35. Cât de mulţumit(ă) sunteţi de comportamentul şi atitudinea educatorilor faţă de ceilalţi copii? *
Alegeţi o singură variantă de răspuns
36. Cât de mulţumit(ă) sunteţi de comportamentul şi atitudinea personalului nedidactic faţă de copilul dumneavoastră? *
Alegeţi o singură variantă de răspuns
37. Cât de mulţumit(ă) sunteţi de comportamentul şi atitudinea personalului nedidactic faţă de copii în general? *
Alegeţi o singură variantă de răspuns
38. Cât de mulţumit(ă) sunteţi de comportamentul şi atitudinea profesorului/profesorilor de la grupă faţă de părinţi? *
Alegeţi o singură variantă de răspuns
39. Cât de mulţumit(ă) sunteţi de comportamentul şi atitudinea personalului nedidactic faţă de părinţi? *
Alegeţi o singură variantă de răspuns
40. Cât de mulţumit(ă) sunteţi de comportamentul şi atitudinea părinţilor faţă de personalul didactic şi nedidactic? *
Alegeţi o singură variantă de răspuns
41. Aţi participat la activităţi demonstrative susţinute de educatori pentru părinţi? *
Alegeţi o singură variantă de răspuns
42. Aţi participat la organizarea şi desfăşurarea unor activităţi educative în afara grădiniţei? *
Alegeţi o singură variantă de răspuns
43. Ce tipuri de activităţi educative au fost realizate în afara grădiniţei, în ultimii trei ani şcolari? *
Alegeţi toate situaţiile care se potrivesc
Required
44. Aţi fost consultat(ă) în alegerea activităţilor opţionale desfăşurate la grădiniţă? *
Alegeţi o singură variantă de răspuns
45. Aţi participat la activităţi demonstrative susţinute de profesorii de cursuri opţionale? *
Alegeţi o singură variantă de răspuns
46. Aţi analizat împreună cu profesorii modul în care se desfăşoară aceste cursuri opţionale? *
Alegeţi o singură variantă de răspuns
47. Cât de mulţumit sunteţi de modul în care se desfăşoară aceste cursuri opţionale? *
Alegeţi o singură variantă de răspuns
48. Faceţi parte din comitetul de părinţi al grupei sau al grădiniţei? *
Alegeţi o singură variantă de răspuns
49. Cunoaşteţi cine sunt reprezentanţii părinţilor în consiliul de administraţie al unităţii şi în comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii? *
Alegeţi o singură variantă de răspuns
50. Cunoaşteţi vreo propunere făcută de aceşti reprezentanţi sau de alţi părinţi în vederea îmbunătăţirii serviciilor educaţionale oferite comunităţii de grădiniţă? *
Alegeţi o singură variantă de răspuns
51. La câte şedinţe cu părinţii aţi participat în acest an şcolar? *
Alegeţi o singură variantă de răspuns
52. În cadrul acestor şedinţe sau cu alte ocazii, aţi făcut vreo propunere în vederea îmbunătăţirii serviciilor educaţionale? *
o singură variantă de răspuns
53. Aţi remarcat un interes crescut al cadrelor didactice pentru identificarea şi sprijinirea copiilor care manifestă întârzieri în dezvoltare sau pentru copiii care sunt foarte talentaţi în anumite domenii? *
Alegeţi o singură variantă de răspuns
54. Există grupe „bune” şi grupe „mai puţin bune” în grădiniţă? *
Alegeţi o singură variantă de răspuns
55. Cât de mulţumit(ă) sunteţi de modul în care au fost formate grupele în grădiniţă? *
Alegeţi o singură variantă de răspuns
56. Aţi fost informat cu privire la modul în care este evaluată activitatea educatorilor din grădiniţă? *
Alegeţi o singură variantă de răspuns
57. Aţi fost implicat în vreun fel în procesul de evaluare internă a calităţii educaţiei din grădiniţă? *
Alegeţi o singură variantă de răspuns
58. Aţi mai completat, la solicitarea grădiniţei, astfel de chestionare? *
Alegeţi o singură variantă de răspuns
Ocupația *
Your answer
Vârsta *
Your answer
Genul *
Domiciliul *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service