Request edit access
European Labor Mobility Support – LAMOS EU: KWESTIONARIUSZ DLA PRACOWNIKÓW/ OSÓB ZAINTERESOWANYCH PRACĄ ZA GRANICĄ
Wprowadzenie
Kwestionariusz jest częścią badania realizowanego w ramach projektu LAMOS-EU (http://www.lamos-project.eu/en/). Celem projektu jest wsparcie zarówno pracowników/osób jak i przedsiębiorstw/organizacji w adaptacji w miejscu pracy pracownika pochodzącego z innego kraju. Celem badania jest identyfikacja najważniejszych aspektów związanych z procesem adaptacji oraz obszarów, w których najbardziej potrzebne jest wsparcie.
Metryczka
(Prosimy zaznacz właściwą dla Ciebie odpowiedź):
Kraj pochodzenia
Płeć
Sektor, w którym chciałbyś/chciałabyś pracować:
Kraj, w którym chciałbyś/chciałabyś pracować
Wykształcenie:
Czy wcześniej pracowałeś/aś za granicą:
(Jeśli TAK) Jak długo pracowałeś/aś za granicą:
KWESTIONARIUSZ
Jakie są powody, dla których postanowiłeś/aś, że chcesz pracować za granicą? (Zaznacz wszystkie odpowiedzi, które dotyczą Ciebie)
Required
Czy już znalazłeś pracę za granicą?
Czy znasz język kraju do którego chciałbyś/chciałabyś wyjechać? Jeśli tak, to jaki jest twój poziom znajomości tego języka?
Your answer
Czy znasz podstawowe elementy kultury kraju, do którego chciałbyś/chciałabyś wyjechać?
Your answer
Czy planujesz pobył krótkoterminowy czy stały?
Jakie są główne wyzwania/trudności, na które możesz napotkać w procesie dostosowania się do nowego środowiska pracy (za granicą)? Proszę uszereguj wszystkie wymienione czynniki od najważniejszego dla Ciebie 0 – czynnik najważniejszy, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 - czynnik najmniej ważny. Wyjaśnij swój wybór.
0 – czynnik najważniejszy, 10 - czynnik najmniej ważny
Znalezienie informacji o pracy
Znalezienie informacji na temat instytucji udzielających wsparcia/ systemu ubezpieczenia społecznego itd. w obcym kraju
Znalezienie właściwego mieszkania / zakwaterowania
Nawiązywanie relacji międzyludzkich, znajomości w obcym kraju
Język
Kultura pracy
Kultura obcego kraju
Odległość od rodziny/krewnych/ przyjaciół/ partnerów
Warunki klimatyczne
Rasizm/ Ksenofobia
Inne
Inne
Your answer
Wyjaśnienie:
Your answer
Proszę oceń, jakie znaczenie mają następujące umiejętności w dostosowaniu się do nowego środowiska pracy (za granicą) (1 = zdecydowanie nieważne, 6 = bardzo ważne)
1 = zdecydowanie nieważne, 6 = bardzo ważne
Adaptacja (zdolność do dostosowania się do nowych warunków)
Zdecydowanie nieważne
Bardzo ważne
Świadomość kulturowa kraju do którego chcesz wyjechać (znajomość kultury / zwyczajów / tradycji tego kraju )
Zdecydowanie nieważne
Bardzo ważne
Umiejętności językowe (znajomość języka kraju do którego chcesz wyjechać)
Zdecydowanie nieważne
Bardzo ważne
Umiejętności międzykulturowe (zdolność komunikowania się odpowiednio i efektywnie z ludźmi z innych kultur)
Zdecydowanie nieważne
Bardzo ważne
Komunikacja (umiejętność efektywnego przekazywania informacji innym)
Zdecydowanie nieważne
Bardzo ważne
Umiejętność wyszukiwania informacji w Internecie (umiejętność efektywnego korzystania z Internetu w celu uzyskania niezbędnych informacji dotyczących różnych aspektów życia za granicą)
Zdecydowanie nieważne
Bardzo ważne
Korzystanie z mediów społecznościowych (umiejętność skutecznego korzystania z mediów społecznościowych w celu nawiązania kontaktów z grupami / osobami, które mogą ułatwić adaptację w obcym kraju)
Zdecydowanie nieważne
Bardzo ważne
Otwartość (próbowanie nowych rzeczy, bycie kreatywnym i otwartym na nowe pomysły, kulturę, ludzi etc.)
Zdecydowanie nieważne
Bardzo ważne
Sumienność (cecha osobowościowa, bycie ostrożnym lub czujnym)
Zdecydowanie nieważne
Bardzo ważne
Ugodowość (indywidualne cechy behawioralne postrzegane jako bycie życzliwym, okazującym współczucie, skłonnym do współpracy, miłym i troskliwym)
Zdecydowanie nieważne
Bardzo ważne
Ekstrawersja (tendencja do poszukiwania towarzystwa i stymulacji w otoczeniu)
Zdecydowanie nieważne
Bardzo ważne
Stabilność emocjonalna (zdolność do utrzymania stabilności i zrównoważenia)
Zdecydowanie nieważne
Bardzo ważne
Odporność (umiejętność adaptacji do różnych sytuacji w obliczu trudnych warunków społecznych lub stresogennych/ bardzo niekorzystnych warunków)
Zdecydowanie nieważne
Bardzo ważne
Optymizm (umiejętność pozytywnego myślenia i posiadanie nadziei, że wszystko się uda nawet jeśli jest to mało prawdopodobne)
Zdecydowanie nieważne
Bardzo ważne
Wiara we własne możliwości (wiara we własne umiejętności oraz możliwości osiągnięcia zamierzonych celów)
Zdecydowanie nieważne
Bardzo ważne
Inne
Your answer
Czy otrzymałeś/aś jakieś wsparcie w przygotowaniu do mobilności zawodowej?
Jeśli tak: Jakie wsparcie otrzymałeś/aś (szkolenie, doradztwo itd.). W jakiej formie? Czy było przydatne?
Your answer
Jaki rodzaj wsparcia potrzebowałbyś/abyś, aby lepiej zaadoptować się w nowym środowisku pracy (za granicą)?
Your answer
Czy posiadasz jakieś doświadczenia związane z pobytem za granicą (Erasmus, itd.)?
Your answer
Czy znasz procedury uznawania twoich kwalifikacji zawodowych, umiejętności i kompetencji w kraju, do którego chciałbyś/chciałabyś wyjechać?
Your answer
Dziękujemy za udział w badaniu!
Prosimy o podanie adresu e-mail, jeśli chcesz otrzymywać informacje dotyczące projektu i jesteś zainteresowany/a udziałem w pilotażu w późniejszym etapie realizacji projektu
Imię
Your answer
E-Mail
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms