ANIMACJA POMORZE. Program szkoleń dla sektora kultury

Poniższa ankieta pozwoli nam dopasować program szkoleń do potrzeb uczestników, jej wypełnienie zajmie do 10 minut.
  pozyskiwanie funduszy ze środków ministerialnych
  pozyskiwanie funduszy ze środków miejskich
  współpraca z prywatnym sposnsorem
  alternatywne metody finansowania instytucji kultury/NGO
  budowanie marki instytucji kultury/NGO
  autoprezentacja i wystąpienia publiczne
  współpraca z mediami
  zarządzanie projektami
  zarządzanie finansami
  wizerunek instytucji kultury/NGO w kontekście identyfikacji wizualnej (logo, strona internetowa, materiały graficzne)
  organizacja wydarzeń kulturalnych 
  wolontariat w instytucji kultury/NGO
  nowoczesne metody komunikacji i marketingu w instytucji kultury
  zarządzanie zespołem i rozwiązywanie konfliktów 
  prawne aspekty działalności NGO/instytucji kultury
  Please enter one response per row
  Must select at most 3 options.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
Request edit access