แบบประเมินการสอน ครูวีระศักดิ์ พัทบุรี
No responses
Loading...
Loading responses…
เพศ
No responses yet for this question.
ห้องเรียน
No responses yet for this question.
ด้านการจัดการเรียนการสอน
No responses yet for this question.
ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
No responses yet for this question.
จิตวิญญาณความเป็นครู
No responses yet for this question.
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
No responses yet for this question.
แสดงความรู้สึก หรือข้อเสนอแนะ ถึงครูวี
No responses yet for this question.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy
.