Request edit access
Onderzoeksvragen Sociale Inovatie 'Nu en in de Toekomst'
INLEIDING
Als afstudeerder aan de Haagse Hogeschool (opleiding CE) onderzoek ik hoe grotere organisaties (met meer dan 500 medewerkers) denken over sociale innovatie. Met name over wat men op dat gebied al in gang heeft gezet, hoe men de verbanden ziet met de organisatiedoelen en welke gevolgen dat heeft voor het opleidingen beleid. Ik doe dit in het kader van een groter, langerlopend onderzoek van World of Minds op het gebied van 'Blended Learning' wat al enkele jaren loopt.

WAAROM MEEDOEN??
1) Het onderzoek wordt afgenomen onder HRM beleidsbepalende professionals binnen organisaties groter dan het MKB, alsmede overheidsinstanties. Dit geeft u en uw organisatie een uniek beeld van wat er speelt en wat er in de nabije toekomst gaat spelen in de markt.
2) Bovendien mogen deelnemers ook teams inschrijven en zelf gaan ervaren wat het oplevert voor de kostprijs van de begeleiding (http://academyofminds.com/nl/onderzoek-sociale-innovatie-slimmer-werkende-teams/).

DEFINITIE SOCIALE INNOVATIE
Onder sociale innovatie verstaan we hierbij het 'samenspel tussen het ontwikkelen van nieuwe managementvaardigheden (dynamisch managen), het hanteren van innovatieve organisatieprincipes (flexibel organiseren), en het realiseren van hoogwaardige arbeidsvormen (slimmer werken) om het concurrentievermogen en de productiviteit te verbeteren' (Definitie E.U.).

DANK
Als dank voor uw medewerking ontvangt u na afloop van het onderzoek het rapport. Bovendien vragen wij de organisaties die al verder zijn in dit traject of we hun bevindingen (valkuilen, succesformules) mogen delen met de andere respondenten. Zo kunt u zelf veel onderzoekstijd besparen en voorkomen dat u in bekende valkuilen stapt of opnieuw het wiel uitvindt.

Met vriendelijke groeten,

Sander Kamp
World of Minds | 070-7071355 | sander.kamp@worldofminds.com

Email address *
Onderzoek Sociale Inovatie 'Nu en in de Toekomst'
1a: “Bent u het eens met deze definitie van ‘sociale innovatie’? : *
Onder sociale innovatie verstaan we het 'samenspel tussen het ontwikkelen van nieuwe managementvaardigheden (dynamisch managen), het hanteren van innovatieve organisatieprincipes (flexibel organiseren), en het realiseren van hoogwaardige arbeidsvormen (slimmer werken) om het concurrentievermogen en de productiviteit te verbeteren'.
mee eens
mee oneens
1b: “Bent u het eens met de stelling dat innovatie te eenzijdig op technologie gericht is en te weinig op sociale innovatie?” *
Mee eens
Mee oneens
1c: “Heeft u opleidingsdoelen voor de komende 5 jaar op het gebied van ‘sociale innovatie’ voor uw medewerkers en managers?” *
1e “Waar, als u moet kiezen, hecht het management van uw organisatie meer waarde aan; optimale kosten effectiviteit of concurrentiekracht/voordeel?” *
2a “In hoeverre worden in uw organisatie leerdoelen van trainingsprogramma’s gekoppeld aan organisatiedoelen (zoals bijv. het vergroten van de (concurrentie)kracht, het innovatief vermogen, het lerend vermogen en het vermogen om snel en adequaat in te spelen op veranderingen)?” *
Doen we
Doen we niet
3 “Denkt u dat het 70-20-10 model de meest effectieve manier is om uw medewerkers om efficiënter en effectiever werken aan te leren?” *
Noot: In een aantal organisaties wordt het 70/20/10 model gehanteerd. Dit model gaat ervan uit dat medewerkers het meest (70%) leren van daadwerkelijke werkervaring (learning by doing), 20% van hun collega’s via coaching en feedback en 10% via klassieke vormen van training als klassikale cursussen.
3b: “Wat denkt u dat de belangrijkste reden is dat mensen niet snel nieuwe gewoonten internaliseren? *
Required
3d: “Gebruikt u een andere model of filosofie? Zo ja, welke is dat en waarom specifiek deze?” *
4a: “Welke vormen van training biedt uw organisatie momenteel aan de werknemers en managers aan?” *
Required
4b: “Is de effectiviteit van jullie opleidingenbeleid gemeten op het gebied van sociale innovatie? *
5a: “Heeft u een keuze gemaakt voor een bepaalde verhouding in het aanbod klassikaal en online trainingen”(E-learning en Webinars)? *
6a: “Er is bij ons in de afgelopen 5 jaar een verschuiving geweest in waar het budget voor opleidingen van personeel naartoe is gegaan“ *
Mee eens
Mee oneens
7a: “In hoeverre ontwikkelt u opleidingen zelf?” *
7b: “Hoe worden de trainingen aangeboden aan de medewerkers?” *
7d: “Wordt er gemeten in hoeverre de opleidingsprogramma's voldoen aan de persoonlijke leerdoelen?” *
8a: “In welke mate zijn de medewerkers vrij om zelf invulling te geven aan hun persoonlijke ontwikkeling binnen de organisatie mbv trainingen en/of cursussen?” *
8b: “Kunnen medewerkers advies vragen bij het maken van deze keuzen?" *
8c "en is er een verplichte koppeling met hun persoonlijk ontwikkelplan of loopbaanplan?"
8d: “Zou u in de nabije toekomst willen dat medewerkers invloed kunnen hebben op persoonlijke ontwikkeling en sociale innovatie?” *
9a: “Beschikken de medewerkers over een persoonlijk opleidingsbudget?” *
Dit was de laatste vraag van de onderzoeksvragenlijst. Graag stellen wij nog twee belangrijke vragen:
Kent u nog een andere organisatie die mee zou willen doen? Kunt u dan de link doorsturen met een C.C. aan mij ( sander.kamp@worldofminds.com )?
2) Bij een beperkt aantal organisaties willen we graag nog een diepteinterview afnemen van ca. 35 minuten. Mag dat bij u? *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of World of Minds. Report Abuse - Terms of Service