Request edit access
Çocuk İzi- İzmir Çocuk Çalışmaları Ağı Açık Davet
Çocuk İzi- İzmir Çocuk Çalışmaları Ağı, Ekim 2018’ den beri Sürdürülebilir Kalkınma ve Girişimcilik Derneğinin kolaylaştırıcılığında yerelde çocuk haklarının yaşama geçirilmesi, çocuk hak temelli politika ve savunuculuk faaliyetlerinde bulunulması amacıyla çalışmaktadır.

Bu amaca yönelik kurumsallaşma çalışmalarını stratejik plan doğrultusunda tamamlamaya çalışan İzmir Çocuk Çalışmaları Ağı, farklı kaynak geliştirme stratejileri ile paydaşlık ve işbirliği sürecini yöneterek yerelde çocukların güçlendirilmesi için çocuklar ile birlikte çalışmalar planlamaktadır. Genel olarak ağın yerelde çocuk haklarının farklı dezavantajlılığa sahip bölgelerde yaygınlaştırmak, çocuk çalışmalarını ilgilendiren konularda eğitim ve modül geliştirme, çocuk haklarına yönelik izleme ve değerlendirme, akademik çalışma üretme, gösterge temelli izleme yapma, eğitim ve kapasite geliştirme gibi çalışma alanları bulunmaktadır.

Ağ, yaptığı çalışmalar ile yerel ve ulusal çocuk politikasının gelişmesine ve çocuk dostu kurumların oluşmasına katkıda bulunmaya çalışmaktadır.

Ağın Hedefleri
• Çocuklarda ve çocuklarla birlikte çalışan aktörlerde çocuk haklarına ilişkin farkındalığı arttırmak,
• Çocukların toplumsal katılımlarını arttırmak için görüşlerini, düşüncelerini aktarabilecekleri araçlar yaratmak ya da yaratılma sürecini kolaylaştırmak,
• Çocuk ve insan hakları alanında çalışan sivil toplum, kamu, özel sektör ile işbirlikleri geliştirmek, çocuk hakları/ çalışmaları alanında çalışan kurumların güçlenmesini sağlamak,
• Ulusal ve uluslararası çocuk hakları sözleşmelerinin yerelde uygulanabilirliğini gerçekleştirmek,
• Ağın sürdürülebilirliğini sağlamak,
• Çocuk hakları / çalışmaları alanında üniversiteler ile işbirlikleri geliştirmek ve ortak çalışmalarda bulunmak,
• Çocuk ana akımlaştırma stratejisini yaygınlaştırmak,
Ağın İlke ve Değerleri
• Çok disiplinlilik,
• Toplumsal cinsiyete duyarlılık,
• Hak temelli yaklaşım,
• Çalışma planına uygunluk,
• Katılımcılık,
• Şeffaf ve hesap verebilir olmak,
• Sosyal Etki Odaklı Değişim,
• Erişebilirlik,
• Gönüllülük,
• Etkililik

Çocuklar ile birlikte hak temelli yaklaşım çerçevesinde çalışmak, çocuklar ile birlikte çocuklar için üretmek ve yerelde çocuk çalışmalarını güçlendirmek amacıyla bireysel ve kurumsal paydaşlarımızı aramızda görmek istiyoruz.

Bu bilgiler ışığında İzmir Çocuk Çalışmaları Ağı ailesine katılmak, çocuklar ile birlikte çocuk izi bırakmak istiyorsanız aşağıdaki formu 20 Ocak 2019 tarihine kadar doldurmanız gerekmektedir.

Çocuklar İle Birlikte Daha Güçlü Yarınlara…
Ad- Soyad *
Your answer
Telefon *
Your answer
E- Mail *
Your answer
Eğitim Durumunuz? *
Your answer
Cinsiyetiniz *
Your answer
Doğum Tarihiniz *
MM
/
DD
/
YYYY
Hangi Şehirde Yaşıyorsunuz? *
Your answer
Çalışmalara düzenli olarak katılım gösterebilecek misiniz? *
Your answer
Neden Çocuk Çalışmaları Ağına Katılmak istiyorsunuz? *
Your answer
Üyesi olduğunuz sivil toplum kuruluşu var mı? *
Your answer
Çocuk Çalışmaları Ağına hangi alanda katkıda bulunabilirsiniz? *
Your answer
Neden çocuk çalışmaları? 3 kelime ile özetleyebilir misiniz? *
Your answer
Eklemek istediğiniz var mı? *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy