Request edit access
SME Panel - Ocena przepisów dotyczących materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
Głównym celem, jakiemu mają służyć unijne przepisy dotyczące materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, jest stworzenie podstaw do zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzi i interesów konsumentów. Rozporządzenie (WE) nr 1935/2004 nakłada na przedsiębiorstwa wymóg wytwarzania materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością w kontrolowanym środowisku, tak aby ich produkcja odbywała się według stałych zasad i zgodnie z rygorystycznymi normami, a także, aby materiały te:
• nie stanowiły zagrożenia dla zdrowia ludzi oraz
• nie powodowały niemożliwych do przyjęcia zmian w składzie żywności ani pogorszenia jej cech organoleptycznych – na przykład smaku i zapachu.
Wspomniane rozporządzenie dotyczy wyłącznie bezpieczeństwa materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością w odniesieniu do przenikania do żywności chemikaliów z takich materiałów.
W jego przepisach nie określono żadnych wymogów higienicznych dotyczących materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością; nie odnoszą się one również do odpadów z materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością ani do wpływu takich materiałów na środowisko, które to kwestie są uregulowane w innych przepisach UE.
Celem rozporządzenia jest również zapewnienie efektywnego funkcjonowania rynku Unii Europejskiej, tj. uniknięcie wprowadzenia ograniczeń lub ceł.
Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie internetowej: https://ec.europa.eu/food/safety/chemical_safety/food_contact_materials_en
Otrzymane za pośrednictwem ankiety, opinie i wnioski posłużą Komisji Europejskiej za podstawę do wprowadzania ewentualnych zmian, czy poprawek do przepisów/zasad odnoszących się do tej tematyki.

Podane informacje będą traktowane jako poufne. Respondenci nie będą identyfikowani jako autorzy poszczególnych odpowiedzi.
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy