INTEL VIETNAM ENGLISH SCHOLARSHIP 2017 APPLICATION FORM
PHẦN 1: THÔNG TIN CÁ NHÂN
SESSION 1: PERSONAL INFORMATION
Họ và tên (Full name) *
Your answer
Ngày sinh (Birthday) *
MM
/
DD
/
YYYY
Giới tính (Gender) *
PHẦN 2: THÔNG TIN HỌC TẬP
SESSION 2: EDUCATION
Trường (University) *
Chuyên ngành (Major) *
Hệ *
Required
Hiện là sinh viên năm (Current Academic Year) *
Mã sinh viên (Student ID) *
Your answer
Điểm Trung Bình kết quả học tập tất cả các năm học đại học tính đến thời điểm hiện tại (Cumulative GPA) *
Your answer
PHẦN 3: KỸ NĂNG TIẾNG ANH VÀ CAM KẾT HỌC TẬP
SESSION 3: ENGLISH SKILLS AND COMMITMENT
Bạn đã học tiếng Anh bao lâu rồi? *
How long have you been studying English?
Bạn có cam kết tham gia học khóa tiếng Anh này và thực hiện các yêu cầu của khóa học? Xem chi tiết tại phần dưới mẫu đơn này. *
Do you commit to complete the English courses requirements as listed below.
Các kỹ năng khóa Anh văn bạn muốn cải thiện , bạn có thể chọn hơn 1 kỹ năng . *
English skills you want to improve (listening, speaking, reading, writing), you can list more than one
Required
CERTIFICATION AND RELEASE AUTHORIZATION/CHỨNG THỰC VÀ ĐỒNG Ý CÔNG BỐ THÔNG TIN
Tôi xác nhận rằng thông tin nêu trong đơn xin học bổng này và những hồ sơ nộp kèm là đầy đủ, chính xác và đúng như những gì tôi biết. Tôi ủy quyền việc cung cấp thông tin liên quan đến cá nhân, học vấn, tình trạng tài chính để xác nhận và kiểm chứng cho đơn xin học bổng này. I certify that all the information included in this application and attached documents is complete, correct and true to the best of my knowledge. I authorize the release of information concerning my background, academic and financial status to confirm and verify this application. *
Get link
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms