Karta zgłoszenia na Szkolenie Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowej.

Przy braku możliwości wpisu na formularzu należy kontaktować się kierownikiem sekcji ds. nauczania w ośrodku szkolenia.

Kontakt:
st. kpt. Magdalena Bugiel – kierownik sekcji ds. nauczania w ośrodku szkolenia,
tel. 094 373 29 34 lub 601 453 463.