Απασχόληση στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό ή στον Πολιτισμό γενικότερα.

Το παρόν ερωτηματολόγιο δημιουργήθηκε στο πλαίσιο άτυπης έρευνας με θέμα την “Απασχόληση στον τομέα του Πολιτισμού” και ιδιαίτερα στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό. Με τον όρο "Ευρωπαϊκός Πολιτισμός" εννοούμε όλες εκείνες τις γνώσεις και τις πληροφορίες που σχετίζονται με τον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό, όπως τις διδαχθήκαμε με τη μέθοδο “εξ απαστάσεως μάθηση” στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Μέσω του παρόντος ερωτηματολογίου επιδιώκεται η καταγραφή του βαθμού χρήσης των γνώσεων που αποκομίσαμε... στους τομείς της Έρευνας, της Εκπαίδευσης και της Διοίκησης, καθώς και τα επαγγελματικά δικαιώματα που κατοχυρώθηκαν από το Προεδρικό Διάταγμα 66/2009 (ΦΕΚ Α Αρ. 89/11-6-2009).
Το δεδομένα που θα συλλεχθούν, θα τροφοδοτήσουν εργαλεία ανάλυσης του περιβάλλοντος απασχόλησης των αποφοίτων και φοιτητών του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού προς τη Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ), με αφορμή την ημερίδα που έγινε στις 29/6/2015 στην Αθήνα. Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και σχεδιάστηκε έτσι ώστε να απαιτεί πολύ λίγο χρόνο για να συμπληρωθεί. Είναι δυναμικό (διαφοροποιεί τις ερωτήσεις σύμφωνα με προηγούμενες απαντήσεις), δεν είναι ονομαστικό και ως εκ τούτου δεν απαιτείται η συμπλήρωση προσωπικών δεδομένων. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας.


  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
Request edit access