Request edit access
Діагностична анкета для учителя мистецтва 1 класу
Шановний колего! Запрошуємо Вас взяти участь в анкетуванні з метою виявлення Вашого ставлення до освітніх змін, готовності їх подальшого впровадження в рамках реалізації Концепції «Нова українська школа» у ЗЗСО Одещини. Будемо вдячні Вам за співпрацю та відверті відповіді, які дозволять нам здійснити професійну підтримку в організації мистецького освітнього простору. Просимо обрати вірні варіанти у запропонованих питаннях анкети, висловити власну думку. Дуже важливо, щоб Ваші відповіді були виваженими, оскільки від цього значною мірою залежить успішність дослідження.
Email address *
Прізвище, ім'я, по батькові *
Введіть ПІБ (повністю) українською мовою згідно паспорта
Your answer
Район, місто/село *
Вкажіть назву району/міста та назву населеного пункту
Your answer
Стаж роботи *
Вкажіть кількість років цифрами
Your answer
Дата заповнення *
MM
/
DD
/
YYYY
Як Ви вважаєте, чи відбулися суттєві зміни мистецької освітньої галузі в контексті Нової української школи. Оцініть за 5-бальною шкалою: *
На Вашу думку, на які позиції слід звернути увагу вчителю стосовно курсу «Мистецтво»: *
Required
З поданого переліку оберіть змістові лінії реалізації мети та завдань мистецької освітньої галузі відповідно до типової освітньої програми: *
Required
Серед зазначених у новому Державному стандарті (мистецька освітня галузь) визначте власні пріоритети навчання першокласників: *
Required
Як Ви вважаєте, з чим пов’язана зміна змістових ліній мистецької освітньої галузі? *
Your answer
Серед запропонованих варіантів оберіть визначення поняття «інтеграція»: *
З якою метою Ви здійснюєте інтеграцію у процесі викладання мистецтва у початковій школі? *
Your answer
Що із зазначеного, на Вашу думку, є важливими результативними показниками інтегративного типу освіти: *
Required
За яким із запропонованих варіантів здійснюється організація інтегрованого навчання мистецтв у Вашому закладі освіти: *
На розвиток яких компетентностей учнів спрямована Ваша робота як учителя мистецтва: *
Required
Якою, на Вашу думку, має бути професійна роль сучасного учителя мистецтва? (Оберіть одну відповідь) *
Встановіть відповідність між базовими компетентностями педагогічних працівників мистецьких дисциплін та індивідуально-особистісними і професійно-діяльнісними якостями, що їх визначають: *
Професійно-педагогічна (мистецька) компетентність
Загальнокультурна компетентність
Соціально-громадянська компетентність
Мовно-комунікативна компетентність
Здатність розуміти твори мистецтва, формувати власні мистецькі смаки, самостійно виражати ідеї, досвід та почуття за допомогою мистецтва, усвідомлення власної національної ідентичності як підґрунтя відкритого ставлення та поваги до розмаїття культурного вираження інших.
Обізнаність із новітніми науково обґрунтованими відомостями з педагогіки мистецтва, психології, методики викладання інтегрованого курсу «Мистецтво», інноватики для створення освітньо-розвивального середовища, що сприяє естетичному розвитку дітей молодшого шкільного віку.
Розуміння сутності громадянського суспільства, володіння знаннями про права і свободи людини, усвідомлення своєї причетності до громадянського суспільства через розуміння своєї національної ідентичності завдяки пізнанню українського мистецтва в контексті світового, зокрема, через вивчення народних традицій, мистецтва рідного краю, здобутки світового значення, створені українськими митцями; дбайливе ставлення до власної культури і надбання чужих культур, повага до прав і свобод людини, зокрема до свободи слова і думки, самовираження через мистецтво, усвідомлення потреби сприйняття оригінального твору та засудження плагіату.
Володіння системними знаннями про норми і типи педагогічного спілкування в процесі організації колективної та індивідуальної діяльності, вміння вислуховувати, відстоювати власну позицію, використовуючи різні прийоми розміркувань та аргументації, розвиненість культури професійного спілкування, здатність досягати педагогічних результатів засобами продуктивної комунікативної взаємодії (відповідних знань, вербальних і невербальних умінь і навичок залежно від комунікативно-діяльнісних ситуацій).
Встановіть відповідність між базовими компетентностями педагогічних працівників мистецьких дисциплін та індивідуально-особистісними і професійно-діяльнісними якостями, що їх визначають: *
Психологічно-фасилітативна компетентність
Підприємницька компетентність
Інформаційно-цифрова компетентність
Здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, отримувати інформацію та оперувати нею відповідно до власних потреб і вимог сучасного високотехнологічного інформаційного суспільства.
Усвідомлення ціннісної значущості фізичного, психічного і морального здоров’я дитини, здатність сприяти творчому становленню молодших школярів та їхній індивідуалізації.
Вміння генерувати нові ідеї й ініціативи та втілювати їх у життя з метою підвищення як власного соціального статусу та добробуту, так і розвитку суспільства і держави; здатність визначати і оцінювати свої сильні і слабкі сторони; конструктивна співпраця у команді, відповідальність за особистий і колективний результат.
Як, на Вашу думку, зміниться ставлення до мистецьких предметів у процесі впровадження НУШ? *
Які нові ідеї, підходи, технології Ви впровадили у власну педагогічну практику за останній рік? *
Your answer
В опануванні яких питань реалізації Концепції «Нова українська школа» Ви потребуєте допомогу? *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service