Αίτηση Αρχικού Ενδιαφέροντος Συμμετοχής σε Επιμορφωτικό Σεμινάριο : App Inventor: Διδασκαλία Προγραμματισμού για Κινητές Συσκευές

Η υποβολή "Αιτήσεων Ενδιαφέροντος Συμμετοχής στο Επιμορφωτικό Σεμινάριο : App Inventor: Διδασκαλία Προγραμματισμού για Κινητές Συσκευές" έχει ολοκληρωθεί.

Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας.

Σ. Παπαδάκης, Γ. Σπάλα