Request edit access
Cystická fibróza
Prieskum vnímania pozície sestry v CF centre
Na úvod
Vážený/í rodič/ia,
pozývame Vás, aby ste sa zúčastnili prieskumu zameraného na Vaše vnimanie pozície sestry v CF centre. Ako môže rola sestry pre CF výrazne ovplyvniť priebeh liečby, vývoj ochorenia CF a ošetrovateľskú starostlivosť o Vaše dieťa s CF.

Dúfame, že výsledky pomôžu zlepšiť spôsob poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti pre pacientov s CF a ich rodinám.
V dotazníku nie sú žiadne správne alebo nesprávne odpovede, preto prosím odpovedzte na každú otázku podľa Vašej vlastnej skúsenosti. Vyplnenie tohto dotazníka je dobrovoľné a všetky informácie, ktoré o sebe poskytnete sú dôverné.
Vypĺňanie dotazníka Vám zaberie približne 10 minút. Prosíme Vás, aby ste aj nevyplnený dotazník vrátili najneskôr do 1. apríla 2019.


Informovaný súhlas:
Predtým, než sa rozhodnete, či sa výskumu zúčastníte, je dôležité, aby ste si pozorne prečítali nasledovné informácie.
Cieľom nášho prieskumu je lepšie pochopiť problémy a prekážky súvisiace s poskytovanou ošetrovateľskou starostlivosťou a pokúsiť sa ju zlepšiť práve personalizovaným prístupom v celom komplexe. Veríme, že náš prieskum bude v tomto smere užitočný.

Svoju zásluhu na tom budete mať aj Vy.

Pre potreby nášho výskumu budú použité:
- základné demografické údaje (napr. vek, vzdelanie, zamestnanosť),
- údaje o spokojnosti, nespokojnosti súvisiace s poskytovanou starostlivosťou a podporou kvality života Vášho dieťaťa s CF a rodiny.

Vypĺňanie dotazníka bude trvať približne 10 minút.

Vaša účasť v štúdii je dobrovoľná. Zamietavý postoj nijakým spôsobom neovplyvní Vašu ďalšiu zdravotnú starostlivosť. Svoj postoj môžete kedykoľvek slobodne zmeniť.


Všetky informácie plne podliehajú lekárskemu tajomstvu (Zákon č. 576/2004 Z.z.) a Zákonu o ochrane osobných údajov (Zákon č. 122/2013 Z. z.). Vaše poskytnuté údaje budú spracúvané ako dôverné v súlade s platnými právnymi predpismi EÚ a národným zákonom č.18/2018 Z.z a budú sa používať výlučne len na účely tejto práce. Získané dáta budú použité iba na účely výskumu a nebudú poskytnuté nikomu ďalšiemu, ani Vášmu ošetrujúcemu lekárovi. Informovaný súhlas nebude spojený ani archivovaný s dotazníkom a slúži len pre evidenciu dodržania zákonného postupu pri výskume.

Vopred ďakujem za spoluprácu a dôveru.

Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service