Request edit access
KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN ĐỐI VỚI CÁC DỊCH VỤ GIÁO DỤC TẠI PHÂN HIỆU
Thực hiện Quyết định số 2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/7/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhằm góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ giáo dục công, Phân hiệu đề nghị sinh viên với tinh thần trách nhiệm và xây dựng, cho ý kiến phản hồi bằng cách hoàn thiện các nội dung sau:
Thông tin về bản thân: *
Giới tính:
Năm sinh: *
Your answer
Dân tộc: *
Sinh viên năm thứ: *
Lớp quản lý: *
A. TIẾP CẬN DỊCH VỤ GIÁO DỤC
Câu 1. Anh/Chị hài lòng ở mức độ nào đối với việc cung cấp thông tin của Nhà trường về tuyển sinh và nhập học? *
Câu 2. Anh/Chị hài lòng ở mức độ nào về các thủ tục hành chính (thủ tục nhập học, đăng ký môn học ...) của Trường? *
Câu 3. Anh/Chị hài lòng ở mức độ nào với mức thu học phí và các khoản thu khác hiện nay của Nhà trường? *
Câu 4. Anh/Chị hài lòng ở mức độ nào về các chính sách hỗ trợ cho đối tượng đặc biệt ở nhà trường (con thương binh, liệt sĩ, hộ nghèo, dân tộc thiểu số, v.v…) theo quy định của Nhà nước?
Câu 5. Mức độ hài lòng nói chung của Anh/Chị về tiếp cận dịch vụ giáo dục của trường như thế nào? *
B. CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA TRƯỜNG
Câu 6. Anh/Chị hài lòng ở mức độ nào về hệ thống phòng học, giảng đường, phòng chức năng, khu hoạt động thể thao. văn hoá (diện tích, âm thanh, ánh sáng, nhiệt độ, vệ sinh) ở Trường ? *
Câu 7. Anh/Chịhài lòng ở mức độ nào về khu ký túc xá dành cho sinh viên của trường?
Câu 8. Anh/ Chị hài lòng ở mức độ nào về việc ứng dụng công nghệ thông tin (máy tính, mạng internet...) trong đào tạo của Nhà trường? *
Câu 9. Anh/ Chị hài lòng ở mức độ nào về thư viện của trường (số lượng chỗ ngồi, số lượng, chất lượng sách/tài liệu tham khảo, giờ phục vụ...)? *
Câu 10. Mức độ hài lòng nói chung của Anh/Chị về điều kiện cơ sở vật chất của trường như thế nào? *
C. MÔI TRƯỜNG ĐÀO TẠO
Câu 11. Anh/Chị hài lòng ở mức độ nào về môi trường tự nhiên (không khí, cây xanh...) ở Trường? *
Câu 12. Anh chị hài lòng ở mức độ nào về tình trạng an ninh, an toàn ở trường và khu vực xung quanh Trường? *
Câu 13. Anh/Chị hài lòng ở mức độ nào về thái độ của các giảng viên ở trường trong hoạt động đào tạo (sự nhiệt tình, sẵn sàng tư vấn, giúp đỡ sinh viên)? *
Câu 14. Anh/Chị hài lòng ở mức độ nào với cách lãnh đạo Nhà trường tiếp nhận ý kiến phản hồi của sinh viên về các hoạt động trong Nhà trường? *
Câu 15. Mức độ hài lòng nói chung của Anh/ Chị về môi trường đào tạo ở trường như thế nào? *
D. HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO
Câu 16. Anh/Chị hài lòng ở mức độ nào đối với việc đào tạo theo học chế tín chỉ hiện nay? *
Câu 17. Anh/Chị hài lòng ở mức độ nào về phương pháp giảng dạy của phần lớn giảng viên trong trường (giúp bồi dưỡng ý thức tự giác trong học tập, năng lực tự học, tự nghiên cứu, phát triển tư duy sáng tạo, rèn luyện kỹ năng thực hành cho sinh viên)? *
Câu 18. Anh/Chị hài lòng ở mức độ nào về hoạt động kiểm tra, đánh giá ở nhà trường (hình thức và nội dung thi, kiểm tra, cách xếp loại)? *
Câu 19. Anh/Chị hài lòng ở mức độ nào về việc cung cấp các thông tin về nghề nghiệp và cơ hội việc làm của trường (thông qua việc tổ chức các hội thảo, seminar với các nhà tuyển dụng; thông báo ở trường hoặc trên trang web của trường)? *
Câu 20. Mức độ hài lòng nói chung của Anh/ Chị về hoạt động đào tạo của trường như thế nào? *
E. KẾT QUẢ ĐÀO TẠO
Câu 21. Anh/Chị hài lòng ở mức độ nào về sự tiến bộ của bản thân (về kiến thức và kĩ năng chuyên môn, nghề nghiệp, phẩm chất đạo đức) qua thời gian học tại trường? *
Câu 22. Anh/Chị hài lòng ở mức độ nào về sự tiến bộ của bản thân trong kĩ năng tự học, tự nghiên cứu, sáng tạo qua thời gian học tại trường? *
Câu 23. Anh/Chị hài lòng ở mức độ nào về những kiến thức, kĩ năng thu được phục vụ cho việc giải quyết các vấn đề trong thực tế qua thời gian học tại trường? *
Câu 24. Anh/Chị hài lòng ở mức độ nào về sự tiến bộ trong kĩ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc theo nhóm qua thời gian học tại trường? *
Câu 25. Mức độ hài lòng nói chung của Anh/ Chị về kết quả đào tạo ở trường như thế nào? *
Câu 26. Mức độ hài lòng nói chung của anh/chị về dịch vụ giáo dục của Trường như thế nào? *
Câu 27. Anh/Chị vui lòng đề xuất một số biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ giáo dục đại học về các lĩnh vực dưới đây:
Your answer
a) Tiếp cận dịch vụ giáo dục:
Your answer
b) Cơ sở vật chất:
Your answer
c) Môi trường đào tạo:
Your answer
d) Hoạt động đào tạo:
Your answer
e) Kết quả đào tạo:
Your answer
Chân thành cảm ơn các anh/chị.
Time
:
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT TẠI TP.HCM. Report Abuse