Request edit access
Vragenlijst voor ouders
Beste ouder(s),

In De Gobbel vinden we het belangrijk te werken aan de kwaliteit van ons onderwijs.
We nodigen u als ouder daarom graag uit om deel te nemen aan een tevredenheidspeiling over de gang van zaken op onze school, De Gobbel.
Deelname aan deze enquête is volledig vertrouwelijk.

Hoe meer ouders deze vragenlijst invullen, hoe meer we met deze resultaten kunnen doen.
Het invullen ervan kost u hooguit tien minuten.
Wij hopen van harte dat u allemaal deze vragenlijst invult.
We bedanken u bij voorbaat voor uw medewerking. Deelnemen kan tot en met 14 januari 2018.

Als u meerdere kinderen heeft en zij elk tot een andere leeftijdscategorie (K0-K1 of K2-K3 enz) behoren, vragen wij u vriendelijk om dit formulier voor elk kind apart in te vullen.

Dit is het verdere stappenplan:
1. Na de verwerking van de gegevens, bespreken we de resultaten tijdens de personeelsvergadering van 5 februari 2018.

2. We brengen u ook, via een schoolbericht, op de hoogte van de resultaten in de week van 5 februari 2018.

3. Bij werkpunten zullen we ideeën verzamelen om acties te ondernemen. Om u als ouder de kans te geven ons te inspireren, zullen we in de loop van februari 2018 focusgroepen samenstellen, waarbij u als ouder uitgenodigd kan worden om mee na te denken. Ouders kunnen deelnemen naargelang hun interesse en inspiratie met betrekking tot een bepaald onderwerp.

4. Tijdens de personeelsvergadering van 6 maart 2018 zal het schoolteam een keuze maken uit deze actie-ideeën.

5. Volgend schooljaar plannen we opnieuw een tevredenheidsonderzoek om te kunnen evalueren.

Op deze manier kunnen we samenwerken aan het optimaliseren van onze kwaliteit.

Hartelijk dank en vriendelijke groeten van het Gobbel-schoolteam.

Klas van uw kind *
SCHOOLGEBOUW - In welke mate bent u tevreden over... *
0 geen mening
1 zeer ontevreden
2 ontevreden
3 tevreden
4 zeer tevreden
sfeer, inrichting in de school
hygiëne en netheid in de school
uiterlijk van de school
OMGEVING - In welke mate bent u tevreden over... *
0 geen mening
1 zeer ontevreden
2 ontevreden
3 tevreden
4 zeer tevreden
speelmogelijkheden op de speelplaats
veiligheid op de speelplaats
veiligheid op weg naar school
BEGELEIDING - In welke mate bent u tevreden over... *
0 geen mening
1 zeer ontevreden
2 ontevreden
3 tevreden
4 zeer tevreden
opvang en begeleiding van uw kind
rust en orde in de klas
omgaan van kinderen met elkaar
aandacht voor normen en waarden
KENNISONTWIKKELING - In welke mate bent u tevreden over... *
0 geen mening
1 zeer ontevreden
2 ontevreden
3 tevreden
4 zeer tevreden
aandacht voor taal, lezen, schrijven, woordenschatontwikkeling
aandacht voor rekenen en rekenbegrippen
aandacht voor WO/werken in thema's
aandacht voor werken met de computer
PERSOONLIJKE ONTWIKKELING - In welke mate bent u tevreden over... *
0 geen mening
1 zeer ontevreden
2 ontevreden
3 tevreden
4 zeer tevreden
aandacht voor creatieve vakken
aandacht voor samenwerkend leren
aandacht voor lichamelijke opvoeding
aandacht voor socio-emotionele ontwikkeling
aandacht voor uitstappen, extra-murosactiviteiten
aandacht voor het gedrag
SCHOOLREGELS, RUST EN ORDE - In welke mate bent u tevreden over... *
0 geen mening
1 zeer ontevreden
2 ontevreden
3 tevreden
4 zeer tevreden
duidelijkheid van de schoolregels
rust en orde op school
LEERKRACHTEN - In welke mate bent u tevreden over... *
0 geen mening
1 zeer ontevreden
2 ontevreden
3 tevreden
4 zeer tevreden
hoe de leerkracht naar u luistert
vakbekwaamheid van de leerkracht
inzet en motivatie van de leerkracht
DE DIRECTEUR - In welke mate bent u tevreden over... *
0 geen mening
1 zeer ontevreden
2 ontevreden
3 tevreden
4 zeer tevreden
info die u krijgt bij aanmelding
toegankelijkheid van de directeur, mogelijkheid om met haar te praten
afhandeling van vragen en opmerkingen
CONTACT MET DE SCHOOL - In welke mate bent u tevreden over... *
0 geen mening
1 zeer ontevreden
2 ontevreden
3 tevreden
4 zeer tevreden
informatie die u krijgt over uw kind
informatie die u krijgt over wat er op school gebeurt
gelegenheid om met de leerkrachten te praten
afhandeling van vragen en opmerkingen
BETROKKENHEID *
1 nee
2 soms
3 vaak
bezoekt u de ouderavonden/info-avonden
komt u naar individuele oudercontacten
bezoekt u de website van de school
helpt u uw kind met huiswerk
IMAGO *
0 geen mening
1 nee
2 ja
staat de school bekend als een goede school
is het duidelijk wat de school te bieden heeft
is de schriftelijke informatie van de school aantrekkelijk
praten de leerkrachten enthousiast over de school
praten de ouders enthousiast over de school
SCHOOLKEUZE - Als u weer moest kiezen, zou u onze school dan kiezen... *
0 geen mening
1 nee
2 ja
omdat er een goede sfeer is
omdat de school een goede uitstraling heeft
omdat de school veel aandacht heeft voor zorgkinderen
omdat de school dichtbij is
zou u andere ouders aanraden hun kind naar onze school te sturen
ALGEMEEN - Mijn kind voelt zich veilig... *
0 geen mening
1 nee
2 ja
in de klas
in het schoolgebouw
op de speelplaats
op weg van huis naar school
op weg van school naar huis
ALGEMEEN - De school zorgt ervoor dat mijn kind zich goed voelt... *
0 geen mening
1 nee
2 ja
bij andere leerlingen uit zijn/haar klas
bij andere leerlingen uit andere klassen
bij de eigen klasleerkracht(en)
bij de leerkrachten van andere klassen
bij de directeur
bij de leerkracht van LO of godsdienst/zedenleer
bij de andere schoolteamleden
ALGEMEEN *
0 geen mening
1 nee
2 ja
De school besteedt aandacht aan ongewenst gedrag
de school neemt contact op als mijn kind een zorgprobleem heeft
de leerkracht is toegankelijk als ik zorgvragen wil bespreken
Voor een goede school, hoe belangrijk vindt u... *
0 geen mening
1 niet belangrijk
2 beetje belangrijk
3 belangrijk
4 erg belangrijk
het schoolgebouw
de omgeving
de begeleiding
de sfeer
de kennisontwikkeling
de persoonlijke ontwikkeling
de leerkracht
het contact met de directeur
het contact met de school
dit oudertevredenheidsonderzoek
Hebt u nog tips ivm één van de vragen? *
Your answer
Hieronder kan u kwijt wat u verder nog met ons wilt delen.
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Gemeentelijke Basisschool De Gobbel. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms