Lunchföreläsning: Sveriges Ingenjörer

This seminar will be held in Swedish, therefore the following description will be given in Swedish.

Platserna är nu fyllda! Det är dock välkommet att komma till TC under lunchen och lyssna på föreläsningen vid sidan av de sittande.

Om någon föranmäld inte har kommit klockan 12:15 överlämnas lunchen till någon annan (som inte har fått en eller inte har föranmält sig), först till kvarn.

Se till att gilla och följa Flygsektionens Arbetsmarknadsenhet på Facebook för att vara först att få nyheterna om sådana här evenemang!
https://www.facebook.com/FlygsektionensArbetsmarknadsenhet/?fref=ts