Badanie wykorzystania platformy e-learningowej

Badanie ma na celu pozyskanie informacji od użytkowników platformy e-Learningowej o tym, jakie są ich oczekiwania wobec samego kształcenia na odległość, jak i systemów informatycznych wspomagających e-learning.

Otrzymane od Państwa informacje służyć będą poprawie jakości kształcenia na odległość i usprawnieniu procesów z tym związanych. Ankieta podzielona została na obszary: obsługa platformy e-learningowej, działanie platformy e-learningowej, metodyka tworzenia i prowadzenia kursów, system wsparcia użytkowników.


    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
Request edit access