Request edit access
ОРТА БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫН ЖАҢАРТУ АЯСЫНДА БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ КУРСЫ ТЫҢДАУШЫЛАРЫНА АРНАЛҒАН КІРІC САУАЛНАМАCЫ/ВХОДНАЯ АНКЕТА СЛУШАТЕЛЯ КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ В РАМКАХ ОБНОВЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Құрметті әріптес!
Республикамыздың педагогтарының курстық дайындығының сапасын арттыру әрдайым «Өрлеу» БАҰО» АҚ қамқорлығында.
Орта білім беру мазмұнын жаңарту аясында Сіздің сұранысыңыз бен осы курстардың сапасын білу өте маңызды. Сондықтан, Сізден келесі сұрақтарға жауап беруіңізді сұраймыз:

Уважаемый коллега!
Повышение качества курсовой подготовки педагогов республики является постоянной заботой АО «НЦПК «Өрлеу».
В условиях обновления содержания среднего образования очень важно знать Ваши образовательные потребности и оценку данных курсов. В этой связи просим Вас ответить на следующие вопросы:

Курс тақырыбы / Тема курса: *
Тыңдаушының санаты / Категория слушателей *
Курстың басталу мерзімі / Дата начала курса *
MM
/
DD
/
YYYY
Курстың аяқталу мерзімі / Дата окончания курса *
MM
/
DD
/
YYYY
Курс тренері / Тренер курса *
Тыңдаушының ТАӘ / ФИО слушателя *
Your answer
Жасы / Возраст *
Your answer
Жынысы/пол
Аудан /Район *
Жұмыс орны / Место работы *
Your answer
Педагогтік еңбек өтілі / Педагогический стаж *
Your answer
Лауазымды жұмыс өтілі / Стаж работы по занимаемой должности *
Your answer
Санаты / Категория *
Лауазымы / Должность *
Your answer
Біліктілікті арттыру курсынан өткен соңғы жылы / Год прохождения последних курсов ПК *
1. Курсқа қандай мақсатпен келдіңіз? / Цель обучения на курсах повышения квалификации? *
2. Осы курс тақырыбынан қаншалықты хабарыңыз бар? / Насколько Вы осведомлены об обновлении содержания среднего образования? *
3.Кәсіби құзыреттілік деңгейін арттыруда төмендегі оқытудың қандай тәсілдері мен әдістері неғұрлым тиімді деп ойлайсыз? / Какие формы и методы обучения, на Ваш взгляд, наиболее продуктивны для повышения уровня профессиональной компетентности? *
4.Қандай мәселелер бойынша кеңес қажет етесіз? / Нуждаетесь в консультациях по: *
5. Сіз білім берудің инновациялық амалдары туралы ақпаратты қандай дерек көздерінен аласыз? / Из каких источников Вы получаете информацию об инновационных подходах к образованию? *
6. Компьютерде жұмыс жасау дағдысын меңгеру деңгейіңізді келесі көрсеткіштер бойынша балл арқылы бағалаңыз: / Оцените свой уровень владения навыками работы на компьютере в баллах:(2 - жоғары, 1 - орташа, 0 - төмен) / (2 – высокий, 1 – средний, 0 – низкий) *
2
1
0
MS Word-та мәтін редакторымен жұмыс жасаймын / работаю с текстовым редактором Word
MS Excel-де кестелік процессормен жұмыс жасаймын / работаю с табличным процессором Excel
MS Power Point-та презентация жасай аламын / умею создавать презентации в Power Point
Интернетте жұмыс жасай аламын (e-mail, желілік қауымдастық және басқа) / работаю в Интернете (e-mail, сетевое сообщество и др.)
7. Жаңартылған бағдарлама бойынша біліктілікті арттыру курсынан қандай нәтиже күтесіз?/Ваши ожидания от курсов повышения квалификации в рамках обновления среднего образования? *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service