Request edit access
Formularz zgłoszenia - maraton koci koci... Kociewiaka edycja II
Pola oznaczone gwiazdką są obligatoryjne.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Nick drużyny:
Nazwisko i imię dziecka: *
Wiek dziecka: *
Nazwisko i imię rodzica/opiekuna prawnego:
Adres zamieszkania (miejscowość) *
Nr telefonu rodzica/opiekuna prawnego: *
Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem maratonu koci koci... Kociewiaka 2021 edycja II i wyrażam zgodę na zasady Maratonu oraz potwierdzam określone w nim prawa Organizatora. *
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i dziecka na potrzeby Maratonu.  Zezwalam na wykorzystanie mego i dziecka imienia i nazwiska w celu informowania (również w mediach) o udziale w Maratonie i jego wynikach. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o tym, że administratorem moich i dziecka danych osobowych jest Fabryka Sztuk, 83-110 Tczew, ul. 30 Stycznia 4, a także o przysługującym mi prawie dostępu do treści danych moich i dziecka oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne. *
Oświadczam, że posiadam pełnię praw autorskich do nadesłanych prac, zgodę osób ujętych na fotografii i narysowanych do publikacji ich wizerunku, nieodpłatnie i na czas nieoznaczony przenoszę na Organizatora majątkowe prawa autorskie do treści przesłanych przez siebie prac, upoważniając go do ich: rozpowszechniania w całości jak i w części poprzez publiczne wystawianie, umieszczenie na stronie internetowej Organizatora, publiczne wyświetlanie, umieszczanie w publikacjach wydawanych przez Organizatora, a także ich publiczne udostępnianie w każdej innej dostępnej formie, utrwalania i zwielokrotniania w całości, jak i w części dowolną techniką, w tym w szczególności w formie zapisu magnetycznego lub cyfrowego, a także w technice drukarskiej oraz dalszego przenoszenia na osoby trzecie. *
Wyrażam  zgodę  na nieodpłatne  używanie, wykorzystanie i  rozpowszechnianie swojego i dziecka wizerunku, utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w  postaci  fotografii  i  dokumentacji  filmowej) przez Organizatora. Mój i dziecka wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego  przetwarzania,  kadrowania  i  kompozycji,  a  także  zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast  nagrania  filmowe  z  moim i dziecka  udziałem  mogą  być  cięte,  montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby Maratonu oraz w celach informacyjnych, przy czym Organizator nie może ich używać w formie lub publikacji dla nas obraźliwej oraz naruszać w inny sposób moje i dziecka dobra osobiste.  Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nieograniczona czasowo ani terytorialnie i obejmuje  wszelkie  formy  publikacji,  w  szczególności rozpowszechnianie w Internecie (w tym na stronie Organizatora oraz  portalach społecznościowych  Facebook,  Twitter,  YouTube  itp.) oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych. *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy