Request edit access
АНКЕТНА КАРТА
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Тази анкетна карта е разработена от „ЕКО ЕЪР СОФИЯ“ ДЗЗД, съвместно с Община Несебър и цели да проучи и обследва мнението на възможно най-голям брой жители на община Несебър във връзка с „Изготвяне на актуализация на общинска програма за намаляване нивата на ФПЧ10 и достигане на установените норми за КАВ в изпълнение на проект „Актуализация на Програмата за намаляване на нивата на замърсителите и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух в Община Несебър по ОП “ Околна среда 2014-2020г.“
Фините прахови частици (ФПЧ) са основният и най-масов замърсител на атмосферния въздух. Те се явяват сериозен проблем за качеството на въздуха в Община Несебър, създавайки потенциален риск за здравето на населението. Замърсяването на въздуха с прах води до редица нежелани последици върху човешкото здраве, например развитието на белодробни заболявания или астма. Целта на настоящото проучване е да се инвестира превантивно в здравето на хората, чрез въвеждане на резултатни мерки за намаляване на атмосферното замърсяване с вредните прахови частици в Община Несебър.
Попълването на тази анкетната карта Ви гарантира, че ние ще вземем под внимание Вашите мнения и препоръки за по-нататъшното планиране на постижими и ефективни мерки за намаляване на замърсяването с основния замърсител на атмосферния въздух в България и Европа – фините прахови частици (ФПЧ).
Оценяваме готовността и желанието Ви да споделите мненията, очакванията и препоръките си към нас.
Анкетното проучване е анонимно и Ви уверяваме, че ще бъде запазена конфиденциалността на Вашите индивидуални отговори.
ЧАСТ I: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОМАКИНСТВОТО
Адрес на домакинството – населено място, улица и номер (№) /моля, посочете /
Your answer
/ Моля да отбележите улицата и номера на Вашето домакинство, тъй като данните ще ни бъдат необходими при визуализиране на резултатите от анкетното проучване/.
2. Какъв е типът на Вашето жилище?
3. От колко етажа се състои Вашето жилище?
4. Каква е общата отопляема площ във Вашето жилище?
5. Какъв е видът на използваното отопление във Вашето жилище?
6. С какво гориво се отоплявате?
7. Какъв е броят по вид на отоплителните уреди, които ползвате във Вашето жилище ?
Моля, уточнете брой в полето по-горе /Other/
Електрически уреди за отопление:
Моля, уточнете брой в полето по-горе /Other/
8. Какъв е разходът Ви за гориво, което използвате за отоплителния сезон от октомври до април?
Your answer
Моля, уточнете разхода в тона, литри, кубици и лева в полето по-горе
9. Какъв тип покривна конструкция има Вашето жилище?
10. Какъв е броят на използваните/действащите комини във Вашето жилище? /моля, посочете/
Your answer
11. Санирано ли е Вашето жилище (наличие на изолация, нова дограма и др.) ?
ЧАСТ II: КАКВО БИХТЕ НАПРАВИЛИ ЗА ДА ОПАЗИТЕ ВЪЗДУХА ВЪВ ВАШИЯ ГРАД ПО-ЧИСТ?
1. Знаете ли какво са фините прахови частици (ФПЧ) и какво причиняват те на здравето?
2. Одобрявате ли участието на общината в проекти за прилагане на мерки за намаляване на замърсяването на въздуха, финансирани със средства по Оперативни програми на ЕС?
3. Одобрявате ли подмяната на старите горивни устройства на твърдо гориво във Вашето жилище - печки, котлета и други с нови по - ефективни, намаляващи замърсяването на въздуха?
4. Одобрявате ли монтирането на филтри на комините за пречистване на димните газове като мярка за намаляване на замърсяването на атмосферния въздух с вредните фини прахови частици?
5. Съгласни ли сте да Ви бъде монтиран филтър на комина с цел намаляване на замърсяването на атмосферния въздух във Вашия град?
6. Одобрявате ли преминаването от отопление на твърдо гориво към алтернативно отопление (газификация, възобновяеми източници на енергия и други) като мярка за намаляване на замърсяването на въздуха във вашия град?
7. Коя от изброените по-долу мерки сте съгласни да приложите във Вашето жилище/ ако вече сте приложили каква е тя?
8. Ако сте съгласен да приложите някоя от изброените мерки, бихте ли вложили и собствени средства за осъществяването ѝ?
9. Ако сте отговорили с „Да“ на предходния въпрос, собствени средства в какъв размер бихте вложили?
10. Съгласни ли сте да участвате в провеждане на експеримент, свързан с монтирането на електростатичен филтър за фини прахови частици върху изпускателното устройство (комин) на Вашето жилище?
11. Съгласни ли сте да замените конвенционалните (дизелови и бензинови) автомобили с електрически?
12. Съгласни ли сте да ползвате автобуси на градския транспорт, които се захранват с електрическа енергия?
13. Искате ли във Вашата община да има повече зелени площи?
14. Съгласни ли сте да участвате в инициативи по затревяване и изграждане на тревни площи около крайпътни и блокови пространства?
БЛАГОДАРИМ ЗА ОТДЕЛЕНОТО ВРЕМЕ!
Вашето мнение е важно за нас за качественото разработване на „Актуализирана Програмата за намаляване на нивата на замърсителите и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух в Община Несебър по ОП “ Околна среда 2014-2020г“


Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms