Formulari d'inscripció: Tallers d'estiu El Jardí de l'Olga 2015

Cal emplenar aquest formulari per poder tenir plaça als tallers, un cop fet el pagament de la bestreta s’ha d’enviar al mail info@eljardidelolga.org i llavors es farà efectiva la reserva de plaça. L’autorització es signarà o el dia de la reunió informativa en cas d'haver-hi o en l'inici del Taller corresponent. Tota la informació detallada dels tallers a http://www.eljardidelolga.org/category/activitats/

  Dades del-la participant

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Dades familiars

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Informació mèdica

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Informació important

   Cal portar còpia de la targeta d’afiliació a la Seguretat Social i deixar-ho a la instal·lació el dia de la reunió, en cas d’una altra assegurança o mútua, el document d’assistència necessari.  Tota al·lèrgia o intolerància alimentària haurà d’estar documentada amb un certificat mèdic.  No es tornarà cap import en cas d’anul·lació per causes alienes a l’organització.  Perquè sigui vàlida la inscripció cal enviar el rebut del pagament al mail: info@eljardidelolga.org

  Dades Bancàries

  Cal posar el nom i cognoms de l’infant i el nom del taller/s que es vol assistir. ARQUIA – Caixa d'Arquitectes IBAN: ES5231834300710001275522

  DECLARO / AUTORITZO

  Must select at least 1 options.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
Request edit access