Augsta līmeņa starptautiska konference: "Baltijas ES sarunas 2019: Politisko pārmaiņu gaidās" / High-level international conference: "Baltic EU Conversations 2019: Awaiting Political Change"
Reģistrēšanās uz pasākumu ir slēgta. Par pasākuma apmeklēšanas iespējām rakstiet uz sintija.broka@liia.lv
__
Registration is closed. About the opportunity to visit the event, please contacts us to sintija.broka@liia.lv
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service