Request edit access
International Scientific Symposium 4-6.10.2018 / 85 years from SAUM foundation
Cu deosebită plăcere Vă invităm să participaţi la Simpozionul Ştiinţific Internaţional „Dezvoltarea durabilă a mediului rural – realizări și perspective”, dedicat aniversării a 85 de ani de la fondarea Universităţii Agrare de Stat din Moldova, care se va desfășura în următoarele secţiuni:
- Organizarea teritoriului şi folosirea funciară în condiţiile contemporane
- SIG, cadastru şi evaluarea imobilului
- Ingineria mediului şi dezvoltarea durabilă a spaţiului rural
- Asigurarea juridică a folosirii eficiente a resurselor hidro-funciare
Pentru corespondenţă şi informaţii suplimentare, rugăm să apelaţi: Decan, conf. univ., dr. Oleg HORJAN
tel.: (+373)-22-312257 / mob.: (+373)-79573878 / 68939914 / E-mail: horjan@uasm.md/
//http://uasm.md/ro/facultati/cadastru-si-drept

We are very pleased to invite you to participate in the International Scientific Symposium"Sustainable Development of Rural Areas -Achievements and Prospects" dedicated to the anniversary of 85 years from State Agrarian University from Moldova foundation which will take place within the following sections:
- Land Management and Land Tenure in Current Conditions;
- Geographic Information Systems, Cadastre and Real Estate Valuation;
- Environmental Engineering and Sustainable Development of Rural Area;
- Legal Assurance of Efficient Water and Land Resources Use.
For correspondence and other information, please contact: Dean, Assoc. Prof., PhD. Oleg HORJAN
tel.: (+373)-22-312257 / mob.: (+373)-79573878 / 68939914 / E-mail: horjan@uasm.md/
//http://uasm.md/ro/facultati/cadastru-si-drept


Приглашаем Вас принять участие в работе Международного Научного Симпозиума ”Устойчивое развитие сельских территорий - достижения и перспективы”, посвященный 85-летию Государственного Аграрного Университета Молдовы и высшего образования в области аграрных наук в Республике Молдова, который будет проходить по следующим секциям:
- Землеустройство и землепользование в со-временных условиях.
- Географические информационные системы, кадастр и оценка недвижимости.
- Природообустройство и устойчивое развитие сельских территорий.
- Правовое обеспечение эффективного исполь-зования земельно-водных ресурсов.
Для дополнительной информации обращайтесь: ХОРЖАН Олег, Декан, доцент
tel.: (+373)-22-312257 / mob.: (+373)-79573878 / 68939914 / E-mail: horjan@uasm.md/ //http://uasm.md/ro/facultati/cadastru-si-drept

Адрес электронной почты *
Your answer
Numele şi prenumele / Name and surname / Ф.И.О (полностью) *
Your answer
Instituţia / Institution / Учреждение *
Your answer
Gradul ştiinţific / Scientific degree / Ученая степень *
Your answer
Adresa / Address / Почтовый адрес
Your answer
Telefon / Telephone / Телефон *
Your answer
Denumirea articolului / Title of article / Название работы *
Your answer
ENGLISH - Denumirea articolului / Title of article / Название работы
Your answer
Secţiunea / Section / Секция *
Autor (-ri) / Author (authors) / Автор (ы) *
Your answer
Mod de prezentare / Type of presentation / Презентация работы: *
Cazare / Accommodation / Проживание *
Cazare cămin / Accommodation in students’ hostel / Проживание в общежитие *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service