แบบประเมินความพึงพอใจการนำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ
2. เพื่อนำผลการสำรวจมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาด้านระบบงาน
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  1.ความถูกต้องของเนื้อหา
  2.ความรวดเร็วในการนำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์
  3.ข้อมูลตรงกับความต้องการ
  Please enter one response per row
  1.ความสวยงาม
  2.ความทันสมัย
  3.ความดึงดูดความสนใจ
  4.ความรวดเร็วในการออกแบบ
  Please enter one response per row
  This is a required question
Request edit access