Request edit access
แบบประเมินความพึงพอใจการนำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์
วัตถุประสงค์    1.  เพื่อสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ
                    2.  เพื่อนำผลการสำรวจมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาด้านระบบงาน
Sign in to Google to save your progress. Learn more
สถานภาพผู้ใช้บริการ *
ศูนย์พื้นที่ *
สังกัดหน่วยงาน *
ด้านเนื้อหา
5
4
3
2
1
1.ความถูกต้องของเนื้อหา
2.ความรวดเร็วในการนำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์
3.ข้อมูลตรงกับความต้องการ
Clear selection
ด้านกราฟฟิกส์
5
4
3
2
1
1.ความสวยงาม
2.ความทันสมัย
3.ความดึงดูดความสนใจ
4.ความรวดเร็วในการออกแบบ
Clear selection
ข้อเสนอแนะ
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy