Request edit access
KAJIAN PEMAHAMAN PELAN STRATEGIK MDSB 2016-2020
Kajian ini adalah untuk menilai pemahaman kakitangan terhadap pelaksanaan Pelan Strategik Majlis Daerah Sabak Bernam 2016-2020. Justeru itu, penilaian dan perspektif tuan/puan amat dialu-alukan. Segala bentuk maklumat yang diberikan akan kekal rahsia dan digunakan bagi tujuan kajian ini sahaja. Terima kasih.
BAHAGIAN A: DEMOGRAFIK
1. Jabatan
Your answer
2. Jawatan/Gred
Your answer
3. Tempoh Perkhidmatan
Your answer
BAHAGIAN B: PEMAHAMAN BERKENAAN PELAN STRATEGIK MDSB
1. Adakah anda mengetahui mengenai Pelan Strategik MDSB 2016-2020?
Jika YA, dari manakah anda mengetahui mengenai Pelan Strategik MDSB 2016-2020.
Jika TIDAK, nyatakan sebab anda:
2. Adakah anda mengetahui teras yang terkandung dalam Pelan Strategik.
3. Sekiranya YA, nyatakan bilangan teras.
4. Bilakah pelancaran Pelan Strategik MDSB 2016-2020?
5. Apakah strategi teras 1 yang terdapat dalam Pelan Tindakan Strategik?
6. Tempoh sasaran Pelan Strategik MDSB 2016-2020.
BAHAGIAN C: CADANGAN DAN PENAMBAHBAIKAN
Cadangan penambahbaikan bagi meningkatkan kefahaman kakitangan pelaksanaan terhadap Pelan Strategik MDSB.
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service