The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

Untitled form
Send
Untitled form
Section 1 of 3
Title
Loading...
Loading...
Question
Question Type
Loading image...
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading...
Question
Question Type
Loading image...
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading...
Question
Question Type
Loading image...
Nam
Nữ
Add option
or
add "Other"
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading...
Question
Question Type
Loading image...
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading...
Question
Question Type
Loading image...
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading...
Question
Question Type
Loading image...
Y Đa khoa 6 năm
Y học cổ truyền 6 năm
Y học dự phòng
Điều dưỡng
Dược học 5 năm
Liên thông Y Đa khoa
Liên thông YHCT
Add option
or
add "Other"
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading...
Question
Question Type
Loading image...
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading...
Question
Question Type
Loading image...
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading...
Question
Question Type
Loading image...
2015
2016
2017
Add option
or
add "Other"
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading...
Question
Question Type
Loading image...
Giỏi
Khá
Trung bình khá
Trung bình
Add option
or
add "Other"
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading...
Section 2 of 3
Loading image...
Loading...
Loading...
Question
Question Type
Loading image...
Đã có việc làm
Chưa có việc làm
Add option
or
add "Other"
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading...
Question
Question Type
Loading image...
Đã xin việc nhưng không thành công
Đang tiếp tục đi học nâng cao
Chưa tìm được việc ưng ý
Tùy chọn
Add option
or
add "Other"
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading...
Section 3 of 3
Question
Question Type
Loading image...
Cơ quan/ doanh nghiệp Nhà nước
Đơn vị tư nhân(Doanh nghiệp tư nhân, cổ phần TNHH...)
Đơn vị liên doanh nước ngoài
Tự tạo việc làm ( Mở phòng khám, Quầy thuốc...)
Add option
or
add "Other"
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading...
Question
Question Type
Loading image...
Đúng ngành đào tạo
Gần ngành đào tạo
Trái ngành đào tạo
Other…
Add option
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading...
Question
Question Type
Loading image...
Bạn bè, người thân giới thiệu
Trung tâm dịch vụ việc làm
Thông báo tuyển dụng trên báo chí/ truyền hình, website
Nhà trường giới thiệu
Tự tạo việc làm
Other…
Add option
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading...
Question
Question Type
Loading image...
Đáp ứng đầy đủ
Chỉ đáp ứng được một phần
Đáp ứng phần lớn
Chưa đáp ứng
Add option
or
add "Other"
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading...
Question
Question Type
Loading image...
Đáp ứng đầy đủ
Chỉ đáp ứng được một phần
Đáp ứng phần lớn
Chưa đáp ứng được
Add option
or
add "Other"
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading...
Question
Question Type