Jornada: "Llegats i reptes formatius del cooperativisme"

Jornada/Jornada: "Llegats i reptes formatius del cooperativisme" / "Legados y retos formativos del cooperativismo"
Data/Fecha: 10/12/2015
Horari/Horario: 9:45 - 13:30 y 16:30 - 20:00 h
Lloc/Lugar: Sala Plató del CERC (Pati Manning), c/ Montalegre, núm. 7, de Barcelona
Places / Plazas: 30

  Dades personals / Datos personales

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Inscripció / Inscripción:

  La inscripció a la jornada és GRATUÏTA. / La inscripción a la jornada es GRATUITA. [No obstant, s'acceptaran petits donatius per tal de finançar properes activitats formatives. / No obstante, se aceptaran pequeños donativos con el fin de financiar próximas actividades formativas.]

  Organitzen / Organizan

  ERAPI - Laboratori Cooperatiu de Socioantropologia i Grup de treball en "Socioantropologia dels mons contemporanis" de l'Institut Català d'Antropologia (ICA).

  Col·labora / Colabora

  Centre d'Estudis i Recursos Culturals (CERC) Xarxa d'Economia Solidaria (XES)

  Amb el suport de / Con la ayuda de

  Inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya (IPEC) Departament de Cultura - Generalitat de Catalunya
Request edit access