Request edit access
Dotazník pro obyvatele města Rýmařova
Milí spoluobčané,
naše město zpracovává v současné době strategický plán, ve kterém chceme vyjasnit priority rozvoje a rozvrhnout konkrétní činnosti na období do roku 2030. Důležitým podkladem pro jeho tvorbu jsou názory občanů. Obracím se proto na vás s žádostí o zodpovězení následujících otázek.

Děkuji vám za spolupráci a projevený zájem.

Luděk Šimko, starosta města

Pokud není uvedeno jinak, označte vždy jen jednu z nabízených odpovědí. Pro doplňující komentáře je prostor v závěru dotazníku.

1. Jak se Vám v Rýmařově žije?
2. Co se Vám v Rýmařově nejvíce LÍBÍ?
(Uveďte maximálně 2 odpovědi.)
Your answer
3. Co se Vám v Rýmařově nejvíce NELÍBÍ?
(Uveďte maximálně 2 odpovědi.)
Your answer
4. Pokuste se zhodnotit prostředí a služby ve městě.
Každý bod ohodnoťte známkami 1–5 jako ve škole podle toho, jak jste s ním spokojen/a.
1
2
3
4
5
nedokážu posoudit
1. fungování mateřské školy a základní školy
2. dostupnost a úroveň středního školství ve městě
3. dostupnost sociální služeb
4. dostupnost zdravotní péče
5. možnosti kulturního vyžití
6. možnosti sportovního vyžití
7. podmínky pro činnost spolků
8. pracovní příležitosti
9. příležitosti pro podnikání
10. podmínky pro cestovní ruch
11. stav dopravní infrastruktury (silnice, chodníky)
12. možnosti pro parkování
13. veřejná doprava v rámci města a jeho částí
14. veřejná doprava do okolních měst
15. úroveň technické infrastruktury (veřejné osvětlení, odkanalizování, zásobování vodou, plynem, el. energií)
16. nakládání s odpady, jejich třídění a recyklace
17. kvalita údržby veřejných prostranství a zeleně
18. zlepšování kvality životního prostředí
19. bezpečnost ve městě
20. práce zastupitelů a jejich komunikace s občany
21. práce úředníků městského úřadu a jejich komunikace s občany
5. Co konkrétně vám ve městě nejvíce chybí?
(uveďte maximálně 2 odpovědi)
Your answer
6. Představte si, že můžete rozhodnout o využití finančních prostředků města. V jakých oblastech byste je přednostně využil/a?
(Vyberte maximálně 5 možností.)
7. Do jaké oblasti podle vás směřuje příliš mnoho finančních prostředků města?
(Vyberte z uvedených možností, případně vypište další neuvedené.)
8. Jaký máte názor na následující záležitosti rozvoje města?
Označte odpověď nejlépe odrážející váš názor. Názor na jiné řešení dané záležitosti můžete rozvést v závěrečném prostoru pro komentáře.
určitě ano
spíše ano
spíše ne
určitě ne
nedokážu posoudit
a. Mělo by město vybudovat krytý bazén?
b. Mělo by město vybudovat venkovní bazén?
c. Mělo by město vybudovat multifunkční sportovní halu?
d. Mělo by město zastřešit zimní stadion?
e. Mělo by město vybudovat dům se zvláštním režimem (24 hodinová péče)?
f. Mělo by město vykoupit rozestavěný objekt na Husově ulici a následně ho dokončit?
g. Mělo by město investovat do rekonstrukce a rozšíření budovy muzea?
h. Mělo by město rekonstruovat budovu kina?
i. Mělo by město vybudovat novou větší smuteční síň?
j. Mělo by město vybudovat na hřbitově kolumbárium pro urny?
k. Mělo by město začít se systémem odvozu odpadu od domu (door-to-door) s nádobami na tříděný odpad ke každé nemovitosti?
l. Mělo by město zvýšit počet městských strážníků?
m. Mělo by město vybudovat WC ve Flemmichově zahradě?
n. Mělo by město vypínat veřejné osvětlení na část noci, aby se snížily náklady na elektřinu?
o. Mělo by město zřídit přístup k wifi v centru města a na autobusovém nádraží?
9. Jak byste využil/a prostory současné knihovny, která se bude stěhovat do objektu bývalé I. ZŠ na ulici Julia Sedláka 18?
Your answer
10. Jak byste využil/a objekt, kde byla dříve Soukromá střední odborná škola PRIMA?
Your answer
11. Co by mělo město zlepšit v oblasti péče o seniory?
Your answer
12. Jakým způsobem by vás město mělo informovat o dění ve městě?
denně
týdně
za 14 dní
měsíčně
nevyužívám
1. vývěsky, úřední deska
2. webové stránky města
3. Rýmařovský horizont
4. mobilní rozhlas
5. sociální sítě
13. Kde pracujete (studujete)?
13.a Pokud pracujete, či studujete mimo Rýmařov, uveďte kde:
Your answer
14. Pokud vyjíždíte do jiné obce (např. do zaměstnání / do školy / k lékaři), jak se nejčastěji dopravujete?
(V případě kombinace více druhů zatrhněte všechny užité prostředky.)
15. Jste?
16. Jaký je váš věk?
17. Žijí ve vaší domácnosti děti mladší 18 let?
18. Ve které části města bydlíte?
19. Vaše další náměty, připomínky, komentáře:
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service