Request edit access
ลงทะเบียนการประชุมวิชาการประจำปี 2562 Update for primary Care Physicians

การประชุม วันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 (วันจันทร์-วันพุธ)
ณ รร. อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร
สมาชิก สมาคมฯ / ราชวิยาลัยฯ ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท
แพทย์ประจำบ้านทุกชั้นปี และแพทย์ฝึกปฏิบัติงานเพื่อสอบวุฒิบัตร ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท
แพทย์ทั่วไป แพทย์ผู้สนใจ และวิชาชีพอื่นๆ 2,500 บาท
กรุณาชำระค่าลงทะเบียนเข้าบัญชี ธ.กรุงไทย ชื่อบัญชี “แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัว” เลขที่ 041-1-32033-5 ให้เรียบร้อยก่อนลงทะเบียน
หากเกิดความผิดผลาด กรุณาเก็บเอกสารทางการเงินของท่าน และติดต่อที่ อีเมล์ tgpfpat.fmth@gmail.com ด้วยตนเองหน้าห้องประชุม
Email address *
คำนำหน้า *
ชื่อ *
นามสกุล *
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ *
อายุ (ปี) *
เลขที่สมาชิก GP / FP *
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิกสมาคมฯ กรุณากรอก 9999 (ชำระเงิน2,500บาท)
สถานที่ทำงาน/สถาบันที่กำลังศึกษา/สถาบันสมทบทางวิชาการ *
เบอร์ติดต่อ *
เบอร์ติดต่อสำรอง
Email *
อัตราค่าลงทะเบียน *
แนบเอกสารยืนยันการชำระเงิน *
ชำระค่าลงทะเบียนได้ที่ บัญชี ธ.กรุงไทย บัญชี “แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัว” เลขที่ 041-1-32033-5 กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของอัตราค่าลงทะเบียนก่อนชำระเงิน
Required
กรุณาเก็บหลักฐานการโอนเงินไว้จนกว่าจะได้ใบเสร็จรับเงิน ในวันประชุม
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service