Request edit access
Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Eğitimi 2
Öğretim ortamlarında rehber rolü üstlenen öğretmenlerin eğitim öğretim bu süreçlerinde ne denli önemli bir görev üstlendikleri bilinmektedir. Bundan dolayı öğretmenler "gerçekte öğretmek istenilen gerçekte öğrenildi mi?" sorusuyla yakından ilgilenmektedirler. Günümüz dünyası, teknoloji alanında ortaya konulmuş yenilikler ve bu yeniliklerin şekillendirdiği tutum ve yaklaşımları ile şekillenmektedir. Ölçüt alınan her yenilik, kendine özgü uygulama alanını ve biçimini kendisi ile beraber getirmektedir. Öğretim ortamları bu yeniliklerin yoğun yaşandığı alanlardan biridir ve bu sebeple içerdiği örneklerin anlamlı tecrübeler haline getirilip uygulamaya dökülmesi, üzerinde çalışılması gereken konular arasında yer almaktadır. Bu konular iki temel başlık altında toplanabilecek niteliktedir ve bunlar;i öğretim teknolojik materyal ve öğretim stratejileridir.Her iki unsur literatür gözden geçirildiğinde, teknolojik materyallerin, öğretme ve öğrenme süreçlerinin doğasını doğrudan değiştirebilecek özelliklere sahip olduğu bilinmektedir (Tamim, Bernard, Borokhovski, Abrami, & Schmid, 2011).
Günümüzde, teknoloji hayatımızın her anında etkin bir biçimde yer almaktadır. Bu var olma durumu boş zamanlarla sınırlı kalmayıp; artık iş yerlerimizi, okullarımızı da kapsayacak şekilde genişlemiştir ve öğretime yenilikçi bir bakış açısı sunmaktadır (Vrasidas & McIsaac, 2001). Buna paralel olarak, bireylerin beklentileri 21.yy gerekliliklerine göre farklılaşmakta ve kimi durumlarda geleneksel yöntemler bu beklentilere yanıt vermekte yetersiz kalmaktadır. Mobil teknolojilerin gelişmesi ile birlikte öğrencilerin bilgi edinmek için kullanabilecekleri mevcut matertaller değişmiş ve teknolojik bir yapı kazanmıştır (Hanewal & Ng, 2010) ve alan yazında öğrenenlerin teknoloji kullanımlarıyla öğrenme şekilleri arasında karşılıklı bir etkileşim olduğu ortaya konulmuştur (Campbell, 2013). Bu durum, öğrenme ortamlarının ve materyallerinin yeniden tasarlanmasını gerektirmektedir.
Bu eğitimin amacı öğretmenlere ihtiyaçlara göre öğretim ortamları tasarlamaları konusunda rehber olacak şekilde düzenlenmiştir. Öğretmenler öğrencilerini bu sayede daha kolay tanıyabilcek gerçek ihtiyaçlarını fark edip, çözüm yolları üretebilceklerdir. Öğretmenler bu eğitimin sonunda;
- Teknolojinin doğasının farkına varacaklar,
- Sınıflarında teknolojiyi bir amaç değil araç gibi kullanacaklar,
- Kazanım hedeflerine göre web 2.0 araçlarını seçebilecekler,
- Teknolojiyi kullanarak iş yüklerini azaltmanın yollarını keşifedeceker,
- Web üzerinde kendi dijital mataryallerini oluşturabileceklerdir.

Kaynak:
• Baran, E. & Canbazoglu Bilici, S. (In press). A Review of the Research on Technological Pedagogical Content Knowledge_ The Case of Turkey. Hacettepe University Journal of Education.
• Baran, E. (2014). A review of research on mobile learning in teacher education. Journal of Educational Technology & Society, 17(4), 17–32.
• Schmidt, D. A., Baran E., Thompson A. D., Koehler, M. J., Mishra, P., & Shin, T. (2009). Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK)_ The development and validation of an assessment instrument for preservice teachers. Journal of Research on Technology in Education, 42(2), 123–149.


Eğitim Kazanımları:
1) TPAB (TPACK) uygulamalarıyla ilgili iyi örneklere erişim sağlar.
2) Teknolojiyi bir araç olarak nasıl kullanıldığını deneyimler.
3) Sınıf ortamında denenmiş iyi uygulama örneklerine erişim sağlar.
4) Alanına uygun Web 2.0 araçlarını etkin olarak tanır ve kullanır.
5) Dijital İş birlikçi çalışma ortamlarını tanır ve onlardan nasıl yararlanacağını keşfeder.
6) TPACK oyununu deneyimler.
7) TPACK oyunu ile basit bir öğretim tasarımı geliştirir.

Öğretimde yenilikçi yaklaşımlar eğitimi;
1) Öğretim ortamlarında fark yaratmak isteyen,
2) Öğretilmek istenen gerçekte öğretilmiş mi? sorusuna cevap arayan,
3) Mesleki tatmin arayan öğretmenlere bir yol haritası oluşturmak üzere hazırlanmıştır.

Eğitimin süresi: 8 Saat
Eğitim tarihi: 29-30 Haziran 2019
Not: Katılımcılar kendi kişisel bilgisayarları ile eğitime katılabilirler.
Eğiitm Ücreti: 450 +KDV
Eğitim yeri: Yenibosna Edubucks
Not: Kayıt için info@eğitimburda.com mail adresinden iletişime geçebilirsiniz.
Email address *
Eğitim Bur@da
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy