שוחרי ראש פינה

תלמידים יקרים,
השנה הייתם שותפים בפרוייקט שוחרי ראש פינה.
בחרתם בנושא כרצונכם, למדתם בכיתה ומחוץ לכותלי בית הספר.
הצגתם תוצרים מרשימים ביותר.
כעת, דעתכם חשובה לנו.
לפניכם מספר היגדים, סמנו את ההיגד על פי שיקול דעתכם.
אפשרות ראשונה כלל אינך מסכים עד אפשרות רביעית שהיא מסכים מאוד.
תודה רבה על שיתוף הפעולה.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
Request edit access