Request edit access
КІРІC САУАЛНАМАCЫ / ВХОДНАЯ АНКЕТА
Құрметті әріптес!
Біз, Сіздің сұранысыңыз бен қажеттілігіңізге бағытталған курстың сапасы мен тиімділігін арттыруға мүдде танытамыз. Сондықтан, Сізден келесі сұрақтарға жауап беруіңізді сұраймыз:
Уважаемый коллега!
Мы заинтересованы в повышении качества и эффективности курсов, которые ориентированы на Ваши образовательные запросы. В этой связи просим Вас ответить на следующие вопросы:
Курс тақырыбы/ Тема курса *
Курстың басталу мерзімі/ Дата начало курса *
MM
/
DD
/
YYYY
Курстың аяқталу мерзімі/ Дата окончания курса *
MM
/
DD
/
YYYY
Тыңдаушының санаты/ Категория слушателей *
Курс жетекшісі/ Руководитель курса *
Тыңдаушының аты-жөні (толық, жеке куәлік бойынша)/ Ф.И.О. слушателя (полностью, по удостоверению личности) *
Your answer
Жасы/ Возраст *
Қала / Город *
Аудан / Район *
Жұмыс орны/ Место работы *
Your answer
Педагогтік еңбек өтілі/ Педагогический стаж *
Лауазымды жұмыс өтілі / Стаж работы в данной должности *
Жынысы/Пол *
Санаты / Категория *
Лауазымы/ Должность *
Біліктілікті арттыру курсынан өткен соңғы жылы / Год прохождения последних курсов ПК *
1. Курсқа қандай мақсатпен келдіңіз?/ Цель обучения на курсах повышения квалификации (тиісті бір жауап белгілеңіз/ отметьте только один ответ) *
2. Робототехника негіздері жайлы Сіз қаншалықты хабардарсыз?/ Насколько Вы осведомлены об основах робототехники? (тиісті бір жауап белгілеңіз/ отметьте только один ответ) *
3. Сіздің пікіріңізше кәсіби құзыреттілік деңгейін арттыруда оқытудың төмендегі қандай тәсілдері неғұрлым тиімді деп ойлайсыз?/ Какие формы обучения, на Ваш взгляд, наиболее продуктивны для повышения уровня профессиональной компетентности? (тиісті бір жауап белгілеңіз/отметьте только один ответ) *
4. Қандай бағыттар бойынша қиындықтар кездестірдіңіз?/ По каким направлениям деятельности Вы испытываете трудности? (тиісті бір жауап белгілеңіз/ отметьте только один ответ) *
5. Сіз білім берудің инновациялық амалдары туралы ақпаратты қандай дерек көздерінен аласыз?/ Из каких источников Вы получаете информацию об инновационных подходах к образованию? (тиісті бір жауап белгілеңіз/ отметьте только один ответ) *
6. Компьютерде жұмыс жасау дағдысын меңгеру деңгейіңізді балл арқылы бағалаңыз (2-жақсы, 1-орташа, 0-төмен) / Оцените свой уровень владения навыками работы на компьютере в баллах (2 – высокий, 1 – средний, 0 – низкий) по следующим показателям:
MS Word-та мәтін редакторымен жұмыс жасаймын/ работаю с текстовым редактором Word *
0
1
2
Ряд 1
MS Excel-де кестелік процессормен жұмыс жасаймын/ работаю с табличным процессором Excel *
0
1
2
Ряд 1
MS Power Point-та презентация жасай аламын/ умею создавать презентации в Power Point *
0
1
2
Ряд 1
Интернетте жұмыс жасай аламын (e-mail, желілік қауымдастық және басқа)/ работаю в Интернете (e-mail, сетевое сообщество и др.) *
0
1
2
Ряд 1
бағдарламалау тілдерін меңгергем (PHP, Basic, Pascal, C++ және басқа)/ владею языками программирования (PHP, Basic, Pascal, C++ и др.) *
0
1
2
Ряд 1
7. Біліктілікті арттыру курстарынан нені күтесіз?/ Ваши ожидания от курсов повышения квалификации? *
Your answer
Вопрос без заголовка
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms