Príprava Stratégie CLLD pre OZ Malokarpatský región: Možnosti podpory aktivít a projektov pre rôzne typy subjektov

The form "Príprava Stratégie CLLD pre OZ Malokarpatský región: Možnosti podpory aktivít a projektov pre rôzne typy subjektov" is no longer accepting responses.

Try contacting the owner of the form if you think this is a mistake.