The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

Untitled form
Send
Untitled form
Section 1 of 1
Email address
This form is collecting email addresses.Change settings
Question
Question Type
Loading image…
Aturat
Treballe pel meu compte
Treballe al sector privat
Treballe al sector públic com a interí
Treballe al sector púlic com a funcionari de carrera
Treballe al sector públic en una altra situació
Opción 7
Other…
Add option
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
Question
Question Type
Loading image…
Necessitat laboral (Concurs de trasllat, promoció interna, sexennis, etc.)
to
1
Label (optional)
7
Label (optional)
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
Question
Question Type
Loading image…
Per accedir al funcionariat (oposicions, accés a bosses de treball, etc.)
to
1
Label (optional)
9
Label (optional)
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
Question
Question Type
Loading image…
Perquè m'agrada estar al dia
to
1
Label (optional)
10
Label (optional)
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
Question
Question Type
Loading image…
Perquè m'ho exigeix l'empresa
to
1
Label (optional)
5
Label (optional)
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
Question
Question Type
Loading image…
Cursos llargs
Cursos entre 10 i 30 hores
Jornades
Tallers
Seminaris
Presencial
Semi presencial (sessions en línia i sessions presencials)
Rows
1.
Presencial
2.
Semi presencial (sessions en línia i sessions presencials)
3.
Add row
Columns
Cursos llargs
Cursos entre 10 i 30 hores
Jornades
Tallers
Seminaris
Add column
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
Question
Question Type
Loading image…
Per correu ordinari
Per correu electrònic
Per publicitat en la web del sindicat
A través de les xarxes socials
Per cartell al panell d'anuncis del meu centre
Other…
Add option
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
Question
Question Type
Loading image…
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
Message for respondents
This form is no longer accepting responses
Insights
Total points distribution
Loading...
Loading responses…
Quina és la teua situació laboral
No responses yet for this question.
2
No responses yet for this question.
3
No responses yet for this question.
4
No responses yet for this question.
5
No responses yet for this question.
Valora les següent modalitats de formació.
No responses yet for this question.
Quin és canal d'informació que prefereixes?
No responses yet for this question.
Digues la formació a la que estaries disposat a assistir
No responses yet for this question.
.