Εκδήλωση Meet-Team-GO! - Γνωριμία Ομάδων Διαγωνισμού Επιχειρηματικής Ιδέας Ο.Π.Α. 2014

The form "Εκδήλωση Meet-Team-GO! - Γνωριμία Ομάδων Διαγωνισμού Επιχειρηματικής Ιδέας Ο.Π.Α. 2014" is no longer accepting responses.

Try contacting the owner of the form if you think this is a mistake.