Request edit access
2.Mistrovství FCI tradičních plemen 2016 CACT, CACITr
for english version roll down

28.10.2016: IHT 3, CACITr, CACT - rozh. Philippe Heintz /Fr/
HWT TS - rozh. H. Muzikářová
ZVOP (TS i CS) - rozh. H. Muzikářová

29.10.2016: IHT 3 - rozh. Philippe Heinzt /Fr/
IHT 2 - rozh. Philippe Heintz /Fr/
HWT - rozh. H. Muzikářová
ZVOP (TS i CS) - rozh. H. Muzikářová

30.10.2016: IHT 1 Slovenský čuvač - rozh. Philippe Heintz /Fr/
IHT 1 - rozh. Philippe Heintz

Nejlepší pes celého trialu (ze všech plemen) obdrží titul CACITr.
Nejlepší pes každého plemene obdrží titul CACT.
Tyto tituly budou uděleny v souladu s pravidly FCI, více na www.spolekpaseni.cz

Svá mistrovství budou mít tato plemena psů:
Sheltie - KCHCS, Sheltie Club CZ
Kolie krátkosrstá - KCHCS
Kolie dlouhosrstá - KCHCS
Bearded Collie - Bearded Collie Club
Slovenský čuvač - Spolekh chovatelů Slovenských čuvačů
Briard - Briard klub ČR

podmínky pro udělení mistrovského titulu:
- členství v daném klubu - viz odkazy - nezapomeňte se včas do klubu přihlásit!
- titul Mistra bude zadáván v nejvyšší obsazené kategorii daným plemenem
- pes musí trial dokončit, resp. nesmí být DISK nebo RET

Velmi děkujeme klubům, které podporují své členy v pasení:
http://www.collie-sheltie-club.cz/
http://www.slovensky-cuvac.biz/
http://www.beardedcollie.cz/
http://www.sheltie.cz/
http://www.briardclub.cz/

Kdy a kde
28.10.2016
IHT 3 CACT, CACITr - pastvina Slavkovice
V případě vysokého počtu startů, bude závod pokračovat 29.10. a vyhlášení bude až tento den! K upřesnění dojde dle počtu startujících po uzávěrce přihlášek.
7.00 - 7.30 hod přejímka
7.30 - 8.00 prohlídka trati
8.00 - začátek závodů

HWT TS + ZVOP (CS i TS) - pastvina Načešice
7.30 – 8.00 přejímka
8.00 - 8.15 prohlídka trati pro HWT
8.15 - začátek zkoušek HWT, následovat budou ZVOP

29.10.2016
IHT 3 CACT, CACITr - pastvina Slavkovice
pokud bude vypsáno z důvodu vysokého počtu startujících
IHT 2 - pastvina Slavkovice
7.00 - 7.30 hod přejímka
7.30 - 8.00 prohlídka trati
8.00 - začátek závodů

HWT TS + ZVOP (CS i TS) - pastvina Načešice
7.30 – 8.00 přejímka
8.00 - 8.15 prohlídka trati pro HWT
8.15 - začátek zkoušek HWT, následovat budou ZVOP

30.10.2016
IHT 1 - Mistrovství Spolku chovatelů Slovenských Čuvačů 2016 - pastvina Načešice
7.00 - 7.30 hod přejímka
7.30 - 8.00 prohlídka trati
8.00 - začátek závodů

IHT 1 - pastvina Slavkovice
9.30 - 10.00 hod přejímka
10.00 - 10.30 hod prohlídka trati
10.30 - začátek závodů

V případě že nestihnete čas pro přejímku, budete se moci zúčastnit svého běhu, nebudete si ale losovat startovní číslo (půjdete jako poslední) a nebudete si moci prohlédnout trať!

velká pastvina Slavkovice a malá pastvina Načešice: mapy: http://pasenidajavera.weebly.com/kontakt.html

Poplatky 600 Kč - IHT 1-3
400 Kč pro členy klubů, které se na akci podílejí - viz seznam
400 Kč - HWT, ZVOP
Po přijetí přihlášky bude účastníkům zaslán potvrzující mail spolu s informacemi
o platbě.
Přihláška bude akceptována po zaplacení startovného!

Přihlašování: Do 30.4.2016 budou místa garantována přihlášeným plemenům,
která mají svá mistrovství - viz seznam výše
1.5.2016 bude startovní listina doplněna přihláškami z řad ostatních zájemců
a to v pořadí (data) došlých přihlášek
Seznam přihlášených bude zveřejněn 28.2.2016 a následně bude průběžně
aktualizován.

Stravování: Občerstvení zajištěno v klubovně, na pastvině ve Slavkovicích nebude.

Veterinární podmínky: Pes musí být klinicky zdráv a mít platné očkování
s sebou očkovací průkaz/petpas .

Aktuální informace a startovní listiny budou průběžně zveřejňovány na webu a FB události
www.pasenidajavera.weebly.com daniela.rajova@seznam.cz, tel.: 603508355

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
English version
28.10.2016: IHT 3, CACITr, CACT - judge Philippe Heintz /Fr/
HWT TS - judge H. Muzikářová /Cz/
Herding instinkt test exam (TS and CS)

29.10.2016: IHT 3, CACITr, CACT - judge Philippe Heintz /Fr/
IHT 2 - judge Philippe Heintz /Fr/
HWT - judge H. Muzikářová /Cz/
Herding instinkt test exam (TS i CS)

30.10.2015: IHT 1 Slovenský čuvač - judge Philippe Heintz /Fr/
IHT 1

The best dog can obtein the title CACITr
The best dog in a breed can obtein the title CACT.

Those breeds will have their Championchip:
Sheltie - KCHCS, Sheltie Club CZ
Smooth Collie - KCHCS
Rough Collie - KCHCS
Bearded Collie - Bearded Collie Club
Slovenský čuvač - Klub chovatelů Slovenských čuvačů
Briard - Briard klub ČR

Condition to get the Champion title of the breed:
- You have to be a member of the club - see below - feel free to contact us if You want to become a member - just write to Your entry form that You want to enter to the club and we fill the form for You and You can pay the entry fee together with the start fee!
- title will be awarded in the highest class where the breed has the representative
- dog has to finish the trial with the points, not with DISK or RET

We really thanks to those clubs:
http://www.collie-sheltie-club.cz/
http://www.slovensky-cuvac.biz/
http://www.beardedcollie.cz/
http://www.sheltie.cz/
http://www.briardclub.cz/

When and where:
28.10.2016
IHT 3 CACT, CACITr - big field Slavkovice
In a case of large number of dogs, the trial will continue next day 29.10. and the awarding will be 29.10.2016. More info will be after the deadline.
7.00 - 7.30 o´clock presentation
7.30 - 8.00 breefing
8.00 - first run

HWT + Herding instink test exam - small field Načešice
7.30 – 8.00 o´clock presentation
8.00 - 8.15 breefing
8.15 - first run HWT, after Herding instinkt test exam

29.10.2016
IHT 3 CACT, CACITr - big field Slavkovice
only if it will be announced
IHT 2 - field Slavkovice
7.00 - 7.30 o´clock presentation
7.30 - 8.00 breefing
8.00 - first run

HWT + Herding instinkt test exam - small field Načešice
7.30 - 8.00 o´clock presentation
8.00 - 8.15 breefing HWT
8.15 - first run HWT, after Herding instink test exam

30.10.2016
IHT 1 - Championchip Spolku chovatelů Slovenských Čuvačů 2016 - field Načešice
7.00 - 7.30 o´clock presentation
7.30 - 8.00 breefing
8.00 - first run

IHT 1 - field Slavkovice
9.30 - 10.00 o´clock presentation
10.00 - 10.30 breefing
10.30 - first run

The maps of the fields in Slavkovice and Načešice - http://pasenidajavera.weebly.com/kontakt.html

Payment: 25 Eur - IHT 1-3
20 Eur for the members of the clubs
20 Eur - HWT, Herding instinkt test
After we recieve Your entry, we will send You confirmation with the bank
and payment details. Your entry will be accepted after the payment!


Aplication details: The places for the breeds which have their championchips are quaranteed
till 30.4.2016.
1.5.2016 will be the starting list comleted with other etries according the time when
we have recieved it
The first upload of starting list will be published 28.2.2016 on webside and FB
and will be gradually updated

Refreshments: Lunch and snacks available in clubhouse in Načešice, not available on a
field in Slavkovice.

Veterinary conditions: Dog has to be clinically heath, with valid vaccination - take along petpass .

Information update, starting lists will be published on the webside and FB event
www.herdingdajavera.weebly.com daniela.rajova@seznam.cz, Daniela mob:00420 603508355

Jméno a příjmení majitele psa/feny // Name and surname of the owner *
Your answer
Adresa majitele psa/feny // Address *
ulice, číslo popisné, obec, směrovací číslo
Your answer
Jméno a příjmení psovoda // Name and surname of the handler *
ulice, číslo popisné, obec, směrovací číslo
Your answer
Jméno a chovatelská stanice psa/feny // Name and kennel of the dog *
Your answer
Datum narození psa/feny // Date of birth of the dog *
Your answer
Pohlaví psa/feny // Sex of the dog *
Číslo zápisu psa/feny // No. of registration *
Your answer
Čip nebo tetovací číslo psa/feny // Chip or tattoo no. *
Vyberte možnost podle které budete na zkouškách prokazovat identitu psa
Your answer
Plemeno // Breed *
Číslo výkonnostního průkazu // Only for Cz competitors
vyplňte číslo, případně "nebyl vystaven"
Your answer
Vyberte trial // Choose trial *
V případě HWT a ZVOP uveďte prosím do poznámky den (sobota/neděle) // In case of HWT or ZVOP, please write required day (Saturday/Sunday) into comments
Vyberte možnost členství v klubu // Choose option of membership *
Pokud jste členem klubu, uveďte Vaše členské číslo // If You are a member of the club, tell us your number
Your answer
Vaše e-mailová adresa // Your email *
Your answer
Vaše tel. č. // Your tel. no. *
Your answer
Chcete-li nám něco sdělit // If You wish to tell us something
Your answer
Souhlasím s ostatními ustanoveními // I agree with other condition *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms