Request edit access
Formularz badania potrzeb
Szanowni Państwo,

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego na szkolenie realizowane w ramach projektu "Bliżej Dostępności". Formularz zawiera dane niezbędne w procesie rekrutacji oraz część związaną z prowadzonym badaniem Państwa potrzeb i oczekiwań w zakresie szkolenia. Badanie ma na celu przygotowanie szkolenia jak najbardziej odpowiadającego Państwa potrzebom. Nie jest testem wiedzy, a jedynie wyznacznikiem według, którego postaramy się przygotować szkolenie najbardziej dla Państwa adekwatne.

Państwa odpowiedzi będą wykorzystane tylko w celach projektowych, do opracowania zestawień i raportów, które będą wykorzystane do opracowania programu szkolenia.

Projekt dofinansowany z środków UE, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.
Cel projektu: zwiększenie potencjału instytucjonalnego jednostek administracji publicznej w zakresie dostępności przestrzeni i budynków dla osób z niepełnosprawnościami i projektowania uniwersalnego.
Nazwa beneficjenta: Fundacja TUS.
Partnerzy: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, Spółdzielnia Socjalna FADO.
Oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji.
Nazwa Działania: 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych.
Tytuł projektu: Bliżej dostępności.
Numer umowy: POWR.02.19.00-00-KD05/18
Okres realizacji projektu: 01.10.2018 - 31.03.2020

Uproszczony plan dnia szkoleniowego:

Dzień pierwszy:
09:00 - 10:30 - SESJA I Integracja,
10:30 - 10:45 - Przerwa,
10:45 - 13:00 - SESJA II projektowanie uniwersalne, standardy dostępności,
13:00 - 14:00 - Przerwa obiadowa,
14:00 - 15:30 - SESJA III doświadczanie niepełnosprawności ruchowej: osoby poruszającej się na wózkach, o balkonikach, o kulach,
15:30 - 15:45 - Przerwa,
15:45 - 17:00 - SESJA IV standardy dostępności w praktyce,
17:00 - 17:10 - Podsumowanie doświadczeń dnia,
18:00 - 19:00 - Kolacja,
19:00 - 20:30 - Wieczorna integracja.

Dzień drugi:
09:00 - 10:30 - SESJA V doświadczanie niepełnosprawności wzroku,
10:30 - 10:45 - Przerwa,
10:45 - 11:15 - SESJA VI doświadczanie niepełnosprawności słuchu,
11:15 - 13:50 - Zadanie praktyczne,
13:50 - 14:40 - Zakończenie szkolenia,
14:40 - 15:10 - Obiad.

Uczestnikom szkolenia zapewniamy pełne wyżywienie, 1 nocleg oraz materiały szkoleniowe. Do projektu mogą przystąpić max 5 osób z każdej jednostki administracji publicznej. Udział w szkoleniu będzie uzależniony od wolnych miejsc na dane szkolenie i liczby zgłoszonych jednostek administracji publicznej. Liczba uczestników na jednym szkoleniu 10-16 osób.

Możliwość wyboru terminu i miejsca szkolenia znajduje się w dalszej części formularza.
W przypadku niezakwalifikowania się do udziału w projekcie ankieta będzie usuwana.

Czas wypełnienia zgłoszenia zajmuje ok. 10 min.

PROSZĘ O PRZEMYŚLANE DECYZJE ODNOŚNIE WYBORU TERMINU I MIEJSCA SZKOLENIA!!!

Email address *
Wpisz datę i przejdź do rejestracji *
Captionless Image
MM
/
DD
/
YYYY
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service