Request edit access
Szkolenie na temat tworzenia projektów do Programu Mikrogranty NGO przed drugim naborem 7-8 maja 2019 r
Formularz rekrutacyjny
Imię i nazwisko
Your answer
e-mail
Your answer
numer telefonu
Your answer
Proszę krótko opisz działanie jakie chcesz zgłosić w ramach II naboru 2019 r.
Your answer
Jaką organizację pozarządową reprezentujesz
Your answer
Oświadczam, że zgłaszając się na szkolenie jednocześnie przyjmuję do wiadomości: 1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella” z siedzibą przy ul. Legnickiej 65 we Wrocławiu , adres e-mail: biuro@sektor3.wroclaw.pl; telefon: +48 71 359 75 00 . 2. Dane podane w formularzu wniosku będą przetwarzane w celu przeprowadzania naboru uczestników/czek na szkolenie na temat tworzenia projektów do Mikrograntów NGO w dniach 28-29 sierpnia 2018 r. w szczególności w celu komunikacji z osobami zgłaszającymi się na szkolenie, podstawą ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit a RODO 3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru– Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 4. Podanie danych jest dobrowolne i uzyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą. 5. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim tylko w celu realizacji zadań wynikających z przeprowadzania naboru do Programu Mikrogranty NGO i w związku z wykonywaniem postanowień Regulaminu naboru, a w szczególności w celu komunikacji z Wnioskodawcami. Odbiorcami danych mogą być również instytucje upoważnione z mocy prawa. 6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 8. Dane osobowe zgromadzone w celu zawarcia i realizacji umowy, będą przechowywane przez Administratora w czasie rekrutacji oraz do końca 2018 r. 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service