BẢN ĐĂNG KÝ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH "CON BIẾT TUỐTTT!"

  CHƯƠNG TRÌNH 'CON BIẾT TUỐT' - KÍNH MỜI QUÝ PHỤ HUYNH VÀ CÁC BÉ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH

  - Chương trình Con Biết Tuốt là gameshow truyền hình mới - một gameshow gia đình (tương tác giữa các con và bố mẹ). - Mỗi gia đình tham gia bao gồm: bố + mẹ + 02 con (có độ tuổi từ 5-15 tuổi). - Xem thông tin chi tiết hơn về chương trình - vui lòng truy cập website chính thức của công ty & chương trình: http://songvangproduction.com.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1556&Itemid=709&lang=vi

  Video giới thiệu về chương trình Con Biết Tuốt !!!

  BƯỚC 02 - ĐIỀN ĐẦY ĐỦ CÁC THÔNG TIN ĐƯỢC YÊU CẦU

  I. THÔNG TIN VỀ BỐ & MẸ

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  II. THÔNG TIN VỀ BÉ thứ nhất

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  III. THÔNG TIN VỀ BÉ thứ hai

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Mọi câu hỏi vui lòng liên hệ về:

  Email chương trình: conbiettuot@gmail.com Hotline: 0979.493.293
Request edit access